Seminar nastavnika biologije i hemije

Seminar nastavnika biologije i hemije održan je 9. 1. 2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar s početkom u 10:00 sati. Na seminaru je bilo prisutno 20 nastavnika biologije i hemije, a njih 10 je svoje odsustvo opravdalo zbog snijega i kolapsa u saobraćaju.

Seminar na temu “Kreiranje kritičkih mislilaca“ održala je stručna savjetnica doc. dr. Amela Medar. Učesnici seminara su upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, koracima u uspostavljanu učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su dva alata – tri nivoa intelakta i matrix pitanja.

Osvrt na STEM pristup poučavanja u pilot školi Zalik  uradila je nastavnica Aida Bralj.

Prezentiran je  kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave hemije i biologije, koji pred sve uključene u odgojno-obrazovni proces postavlja nove i drugačije zahtjeva bazirane na integrisanju nastavnih sadržaja.