Seminar iz bosanskog jezika i književnosti

11.1.2018. godine u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru  održan je seminar za nastavnike i profesore bosanskog jezika i književnosti.  Predavači na seminaru su bili mr. Amela Kozić i dr. Enisa Gološ s temom „Primjena ishoda učenja u nastavnoj praksi bosanskog jezika i književnosti.“ U drugom dijelu seminara predavači su bili dr.Jasmin Hodžić s temom „Mostarski govor i ortoepska norma bosanskog jezika“, te prof.dr. Alen Kalajdžija s temom „ Pregled historije bosanskog književnog jezika od početaka pismenosti do standardizacije“. Seminaru su prisustvovala 74 nastavnika i profesora bosanskog jezika i književnosti. Na kraju su svi učesnici dobili certifikat.