Sastanak stručnog aktiva i radionica za nastavnike/ce i profesore/ice razredne nastave

U organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar 20. augusta 2019. godine realizovan je sastanak stručnog aktiva i radionica za nastavnike/ce i profesore/ice razredne nastave.

Prvi dio sastanka stručnog aktiva posvećen je kratkoj analizi ključnih aktivnosti Pedagoškog zavoda realizovanih u periodu januar-august 2019. godine. Fokus je bio na aktivnostima koje su direktno vezane i važne za nastavni proces u razrednoj nastavi. Drugi dio sastanka posvećen je informisanju nastavnika o aktivnostima planiranim za školsku 2019/2020. godinu, sa posebnim akcentom na planiranu aktivnost izrade prijedloga nastavnog plana i programa za osnovnu školu. U završnom dijelu sastanka sa nastavnicima/ama i profesorima/cama analizirane su informacije vezane i važne za početak školske, konkretno nastavne godine.

Nakon sastanka stručnog aktiva realizovana je radionica na temu: “Strategije podučavanja kritičkog mišljenja u nastavnom procesu“. Na početku radionice nastavnicima/ama i profesorima/cama je predstavljena obuka pod nazivom „Škola mišljenja“ koju je za potrebe odgojno-obrazovnih zaposlenika/ca osmislio i realizuje Centar za obrazovne inicijative „Step by step“. Tokom radionice su, uz aktivno učešće nastavnika/ca i profesora/ca je, predstavljene dvije strategije kao segment iz spomenute obuke, i to „Tri nivoa intelekta“ i „Semafor pitanja“. Strategije su predstavljene u kontekstu konkretnih primjera primjene strategija u nastavnom

Sastanku stručnog aktiva i radionici su prisustvovala 23 nastavnika/ce i profesora/ce razredne nastave iz osnovnih škola HNK-a..

Seminar je održan prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar.

Voditeljica seminara. Mr.sc Meliha Spahić