Raspored seminara, radionica i stručnih aktiva Januar 2019.

PEDAGOŠKI ZAVOD

MOSTAR

RASPORED SEMINARA, RADIONICA I STRUČNIH AKTIVA

JANUAR 2019.

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
1.Stručni aktiv direktora predškolskih ustanova18.1.2018.10:00 satiJU Dječiji vrtići „Ciciban“Pedagoški zavodstručna savjetnica

OSNOVNE ŠKOLE

Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
1.Seminar za pedagoge  tjelesnog i zdravstvenog odgoja8.1.2019.10:00 satiFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru(Rodoč bb Mostar)Sportski savez Grada MostaraPedagoški zavod/direktorica/stručni/e saradnici/e
2.Seminar i stručni aktiv za nastavnike i profesore razredne nastave9. i 10. 1. 2019.10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručna savjetnicastručni/e saradnici/e
3.Seminar za nastavnike i profesore razredne nastave11.1.2019.11:00 satiPedagoški zavod Bosanska knjiga
4.Seminar i stručni aktiv nastavnika biologije i hemije9.1.2019.10:00 sati Pedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnica
5.Seminar za nastavnike bosanskog jezika9.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavod/direktorica/stručni savjetnikstručni/e saradnici/e
6.Seminar i stručni aktiv  stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)10.1.2019.11:00 satiOsnovna škola „Zalik“Pedagoški zavodstručna savjetnica
Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
7.Stručni aktiv nastavnika likovne kulture10.1.2019.10:00 satiIV osnovna školaPedagoški zavodstručna savjetnica
8.Seminar za profesore engleskog jezika11.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručni/e saradnici/e
9.Seminar za nastavnike matematike11.1.2019.9:00 sati Osnovna škola „Zalik“Pedagoški zavodUdruženje matematičara „Algoritam“ Mostarstručni saradnici
10.Seminar za profesore turskog jezika12.1.2019.11:00 satiInstitut „Yunuz Emre“Institut „Yunuz Emre“
11.Seminar za nastavnike historije14.1.2019.12:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnicastručni saradnik
12.Seminar za nastavnike tehničke kulture15.1.2019.I dio 10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručni/e saradnici/e
II dio 12:30 satistručni saradnik
13.Seminar i stručni aktiv  nastavnika islamske vjeronauke16.1.2019.9:00 satiStudentski hotel MostarPedagoški zavodstručni savjetnik
14.Seminar za nastavnike informatike17.1.2019.10:00 satiKulturni centar “Kralj Fahd”Pedagoški zavodstručni saradnik
15.Seminar za nastavnike fizike18.1.2019.10:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručni saradnik
16.Stručni aktiv direktora osnovnih i srednjih škola31.1.2019.10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavod/direktorica/

Napomena:

Podaci o nastavnicima i profesorima razredne nastave koji će biti učesnici seminara i stručnog aktiva bit će školama blagovremeno dostavljeni.

SREDNJE ŠKOLE

Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
1.Seminar za pedagoge  tjelesnog i zdravstvenog odgoja8.1.2019.10:00 satiFakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru(Rodoč bb Mostar)Sportski savez Grada MostaraPedagoški zavod/direktorica/stručni saradnici
2.Seminar za profesore bosanskog jezika9.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavoddirektorica/stručni savjetnikstručni/e saradnici/e
3.Seminar i stručni aktiv stručnih saradnika (pedagozi i psiholozi)9.1.2019.11:00 satiSrednja medicinska školaPedagoški zavodstručna savjetnica
4.Seminar za profesore „Karađoz-begove medrese“9.1.2019.9:00 satiKarađoz-begova medresaKarađoz-begova medresaPedagoški zavodstručni savjetnik  
5.Seminar i stručni aktiv profesora biologije i hemije10.1.2019.10:00 sati Pedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnica
6.Stručni aktiv profesora likovne kulture10.1.2019.10:00 satiIV osnovna školaPedagoški zavodstručna savjetnica
7.Seminar za profesore engleskog jezika11.1.2019.9:30 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavodstručni/e saradnici/e
8.Seminar za profesore matematike11.1.2019.9:00 sati Osnovna škola „Zalik“Pedagoški zavodUdruženje matematičara „Algoritam“ Mostarstručni saradnici
9.Seminar za profesore turskog jezika 12.1.2019.Institut „Yunuz Emre“Institut „Yunuz Emre“
10.Seminar za profesore historije14.1.2019.12:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnicastručni saradnik
Redni brojOblik stručnog usavršavanjaDatum i vrijemeMjestoOrganizator
11.Sastanak koordinatora vannastavnih aktivnosti srednjih škola „Mirovni događaj“15.1.2019.10.00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručna savjetnica
12.Seminar i stručni aktiv  profesora islamske vjeronauke16.1.2019.9:00 satiStrudentski hotel MostarPedagoški zavodstručni savjetnik
13.Seminar za profesore informatike17.1.2019.12:00 satiKulturni centar “Kralj Fahd”Pedagoški zavodstručni saradnik
14.Seminar za profesore fizike18.1.2019.10:00 satiPedagoški zavodPedagoški zavodstručni saradnik
15.Stručni aktiv direktora osnovnih i srednjih škola31.1.2019.10:00 satiKulturni centar„Kralj Fahd“KC „Kralj Fahd“Pedagoški zavoddr.sc Enisa Gološ 

                                                                                                                     v.d.direktorice

_______________

/dr.sc. Enisa Gološ/