Raspored seminara i sastanka stručnih aktiva – februar 2021.

Obavještavamo Vas da će seminari i stručni aktivi nastavnika/ca, profesora/ica, stručnih saradnika/ca i direktora/ica biti realizovani tokom mjeseca februara 2021. godine u skladu sa rasporedom koji Vam dostavljamo u prilogu.
Seminari i sastanci stručnih aktiva bit će realizovani u Kulturnom centru “Kralj Fahdˮ uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, te putem ZOOM-a i Microsoft Teams-a (informacija o načinu realizacije seminara i stručnih aktiva navedena je u tabeli koja slijedi).
Napomena:
Članovi/ce pojedinih stručnih aktiva nastavnika/ca, profesora/ica stručnih saradnika/ca bit će, zbog poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, podijeljeni u dvije grupe. Prvu grupu će činiti nastavnici/e, profesori/ce, stručni/e i saradnici/e sa područja općina Konjic, Jablanica, Prozor, a drugu grupu će činiti nastavnici/e, profesori/ce i stručni/e saradnice/e sa područja: Grada Mostara, općina Stoca i Čapljine, Informacije o spomenutim grupama su navedene u tabeli. U skladu sa prethodno navedenim, molimo nastavnike/ce, profesore/ice i stručne saradnike/ce da poštuju naznačeni raspored.
Zbog kompletne situacije, kao i zbog informacija koje će biti prezentovane na seminarima i sastancima stručnih aktiva smatramo da je prisustvo nastavnika/ca, profesora/ica, stručnih saradnika/ca i direktora/ica istim veoma važno.
U cilju adekvatne organizacije seminara i sastanaka stručnih aktiva molimo Vas da prisustvo istim potvrdite najkasnije do 8.2.2021. godine i to na mail adrese koje su navedene u tabeli.
U cilju poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, molimo nastavnike/e, profesore/ice i stručne saradnike/ce koji potvrde svoje prisustvo sastancima stručnih aktiva u Kulturnom centru “Kralj Fahdˮ da obavezno ponesu neophodnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).
Ukoliko budete imali bilo kakvih dodatnih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila.