Raspored sastanaka stručnih aktiva – decembar 2020.

Tokom decembra planirano je da se realizuju sastanci stručnih aktiva koji nisu realizovani u novembru. Radi se o predmetima za koje Pedagoški zavod nema stalno uposlene stručne savjetnike. Uz pomoć vanjskih saradnika, nastavnika i profesora iz osnovnih i srednjih škola, i uz koordinaciju zaposlenika Pedagoškog zavoda planirana je realizacija. Ovaj put se daje mogućnost prisustva kako u prostorijama KC “Kralj Fahdˮ Mostar, tako i putem linka (ZOOM platforma).
Teme sastanaka su vezane za detaljnu analizu nastavnog procesa, kao i dogovor o konkretnim aktivnostima za naredni period.
Za one koji se odluče da sastanku prisustvuju u KC “Kralj Fahdˮ potrebno je da na sastanak ponesu neophodnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).

Napomena:
Prije dolaska na sastanak stručnog aktiva potrebno je na nivou stručnih aktiva škole analizirati postojeću situaciju u nastavnom procesu i zabilježiti eventualne poteškoće sa kojima se nastavnici/ce i profesori/ce susreću u radu, kao i konkretna pitanja.
Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila.