Preporuke osnovnim i srednjim školama u novonastaloj situaciji