Podrška obilježavanju značajnih datuma “Jezikom bosanskim o domovini”

U okviru manifestacije „Dani Karađoz-begove medrese“ 27. februara 2018. godine prigodnim programom na temu „Jezikom bosanskim o Domovini“ obilježena su dva značajna datuma: Dan maternjeg jezika i Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Navedeni program je samo jedan sadržaj realiziran u nizu drugih kojima se tradicionalno ispraća još jedna generacija maturanata Karađoz-begove medrese. Podršku realizaciji ovog i još nekih programa planiranih za 2017/18 školsku godinu dao je Pedagoški zavod Mostar direktnim i indirektnim učešćem njegovih zaposlenika.