Obuka vršnjačkih edukatora

U periodu od 02.04. do 04.04.2018. u Pedagoškom zavodu Mostar, organizacija Youth Power je organizovala obuku druge grupe vršnjačkih edukatora. Mladići i djevojke, učenici srednjih škola, su tokom tri dana učili o Programu Y – programu za promovisanje zdravih životnih stilova, vršnjačkoj edukaciji, tehnikama javnog nastupa i prezentovanja te su obučeni za implementaciju tri edukativne radionice u svojim školama. Obuka je organizovana za učenike srednje Mašinsko-saobraćajne škole, srednje Građevinske škole, srednje Elektrotehničke škole i srednje Ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar.

Ova aktivnost se implementira u sklopu projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa “, čiji su partneri Pedagoški zavod Mostar, Zavod za školstvo Mostar i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.