Obuka mentora praktične nastave u preduzećima općine Konjic

Pedagoški zavod i Zavod za školstvo Mostar u saradnji sa Asocijacijom poduzetnika Hercegovine, Programom Prilika Plus, Razvojnom agencijom Prvi korak i uz podršku Vlade Švicarske 12., 13. i 14. septembra realizovao je trodnevnu obuku namijenjenu mentorima praktične nastave u preduzećima.

Navedena obuka je realizovana u Konjicu, a uključila je preduzeća/privredne subjekte koji djeluju na području općine Konjic.

Obuku je prošlo 12 osoba koji su po realizovanim interaktivnim radionicama dobili i certifikat za aktivno učešće.