Obuka mentora praktične nastave u preduzećima općine Čitluk

Pedagoški zavod i Zavod za školstvo Mostar u saradnji sa Asocijacijom poduzetnika Hercegovine, Programom Prilika Plus, općinom Čitluk i uz podršku Vlade Švicarske 19., 20. i 21. septembra realizovao je trodnevnu obuku namijenjenu mentorima praktične nastave u preduzećima.

Navedena obuka je realizovana u Čitluku, a uključila je preduzeća/privredne subjekte koji djeluju na području općine Čitluk.

Obuku je prošlo 11 osoba koje su po realizovanim interaktivnim radionicama dobile i certifikat za aktivno učešće.