Obavještenje školama o rezultatima konkursa “Ja domovinu imam i u srcu je nosim”