Literarni konkurs povodom 8. septembra Svjetskog dana pismenosti

Pedagoški zavod Mostar je povodom 8. septembra Svjetskog dana pismenosti raspisao nagradni literarni konkurs iz oblasti kulturne baštine Bošnjaka na temu Ljubavni motivi u književnom opusu Hamze Hume.

Na konkurs su se prijavili sljedeći učenici:

      Ime i prezime                            Naziv škole
1. Mahir Medar JU Srednja  škola Stolac
2. Nejra Gerin JU Srednja  škola Stolac
3. Amna Mustafić JU Srednja građevinska škola Mostar
4. Irma Premilovac JU Srednja građevinska škola Mostar
5. Hana Udovičić i Saudina Šoše JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
6 Anes Beganović JU Sredanja elektrotehnička škola Mostar
7. Ema Babić JU Srednja škola Jablanica
8. Dženita Džafić JU Srednja škola Jablanica
9. Senida Šubara JU Srednja škola Jablanica
10. Džejla Malanović JU Srednja škola Jablanica
11. Suana Mešić JU Srednja škola Jablanica
12. Ena Idrizović JU Srednja građevinska škola Mostar
13. Amna Brkan Druga gimnazija Mostar
14. Amina Šarančić Druga gimnazija Mostar
15. Harun Šunje Druga gimnazija Mostar
16. Irma Lipovac Druga gimnazija Mostar
17. Šejla Fetić JU Srednja elektrotehnička škola Mostar
18. Lorens Stranjak Gimnazija Mostar

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktorima srednjih škola koji su prepoznali važnost obilježavanja Dan pismenosti i podržali aktivnost. U isto vrijeme se zahvaljujemo profesorima koji su motivisali učenike da izradom rada učestvuju u obilježavanju značajnog datuma i pokažu spremnost za javno predstavljanje svoga rada. Ove godine su to profesori srednjih škola: Jasminka Pitić, Svjetlana Manigoda, Jasminka Imamović, Ermina Muraspahić,  Dževada Gološ, Seima Ekimović, Jasmina Omerika, Elvira Isaković-Hrle, Anesa Bašić i Munevera Slato.