Kantonalno takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a iz engleskog jezika

Ovogodišnje takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a održano je u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar, a uz podršku Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, koji je uradio pripreme prije samog takmičenja izradivši Katalog za osnovne i Katalog za srednje škole.

Potom su pripremili testove i realizovali takmičenje 16. 4. 2022. godine.

Pored navedene podrške Internacionalnog univerziteta iz Sarajeva, podršu u realizaciji takmičenja Pedagoški zavod je i ovaj put imao u KC “Kralj Fahd” jer je takmičenje realizovano u prostorijama Centra.

Na takmičenju je učestvovao 31 učenik osnovnih škola i 43 učenika srednjih škola.