Kantonalno takmičenje iz turskog jezika

Takmičenje učenika osnovnih škola HNK-a iz turskog jezika održano je 11. 3. 2023. godine, dok je takmičenje učenika srednjih škola HNK-a održano 18. 3. 2023. godine. Navedena takmičenja su se organizovala u prostorijama Instituta Yunus Emre u Mostaru, a samu organizaciju i relizaciju pored Instituta Yunus Emre Mostar podržao je Pedagoški zavod Mostar. Na takmičenju učenika osnovnih škola HNK-a iz predmeta Turski jezik učestvovalo je 16 učenika sedmog razreda, 13 učenika osmog razreda i 16 učenika devetog razreda. Dakle, ukupno na tačmičenju je bilo 45 učenika iz  13 osnovnih škola HNK-a i 11 učenika prvog razreda, 14 učenika drugog razreda, 6 učenika trećeg razreda i 10 učenika četvrtog razreda. Dakle, na takmičenju je učestvovao 41 učenik iz 10 srednjih škola HNK-a.

Takmičenje je organizovano na izuzetno profesionalan način, tako da su svi učesnici takmičenja, koje se sastojalo od više segmenata proveli dan u koretnoj i fer takmičarskoj atmosferi.