Izvještaj o realizaciji seminara za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta “Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja”

U sklopu saradnje TPO Fondacije iz Sarajeva, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoškoga zavoda Mostar i Zavoda za školstvo održani su seminari za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja“. Cilj seminara je osnaživanje školske zajednice u borbi protiv svih oblika nasilja unutar i izvan škole i podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja, kako bi se doprinijelo stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

U realizaciju projekta uključeno je 10 osnovnih škola iz Grada Mostara:

1. Osnovna škola Antuna Branka Šimića

2. Osnovna škola Ivana Gundulića

3. Osnovna škola Ilići

4. JU Osnovna škola „Mustafa Ejubović – Šejh Jujo“

5. JU Osnovna škola „Zalik“

6. JU IV osnovna škola

7. Osnovna škola Ilije Jakovljevića

8. Treća osnovna škola

9. JU Osnovna škola „Gnojnice“

10. JU Osnovna škola „Blagaj“

U periodu od 23.10. do 14.11. 2018. godine u ovim školama održani su seminari na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/nastavnica i školskih pedagoga i pedagigica. Teme seminara bile su Sociologija roda i Rodno zasnovano nasilje. Koordinator projekta je Emina Jusufbegović, stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a voditelji seminara bile su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo: Edna Haznadarević i Andreja Pehar.

Ovaj seminar predstavlja jednu od planiranih aktivnosti u okviru programa TPO Fondacije koji se već tri godine uspješno provodi u partnerskim školama u Gradu Mostaru, a dio je Akcionog programa prevencije vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Sljedeća aktivnost koja doprinosi osnaživanju nastavnika i pedagoga odnosi se na pitanje traume koja utječe na kvalitet života i često je uzrok za činjenje ili trpljenje nasilja, biće održana 18. i 19. decembra 2018. godine.