Dan Pedagoškog zavoda Mostar

15. juna 2020. godine svečanom sjednicom obilježeno je dvadeset pet godina postojanja i rada Pedagoškog zavoda Mostar.

Za razliku od prethodnih godina, a u skladu sa stanjem izazvanim pojavom pandemije virusa Covid 19, ovogodišnje obilježavanje Dana Pedagoškog zavoda bilo je u znaku evociranja uspomena na ljude čiji rad je ostavio traga na hronologiju događanja u radu Pedagoškog zavoda Mostar, a u isto vrijeme i podsjećanje na događaje koji su bili od presudne važnosti na sam kvalitet rada Zavoda.

Retrospektivno, u periodu od ovogodišnjeg obilježavanja Dana Zavoda do prošlogodišnjeg u središtu je bila analiza NPP osnovnog odgoja i obrazovanja kao prva faza u implementaciji ZJNPP u NPP HNK-a za čiju realizaciju su pored zaposlenika Pedagoškog zavoda jednako zaslužni i nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola HNK-a kao članovi Ekspertne grupe i radnih grupa, što zaslužuje pohvalu i čestitke svima njima za nesebičnu podršku, uloženi trud i odvojeno vrijeme.

Budući da je uslijed pojave pandemije došlo i do promjene plana aktivnosti Pedagoškog zavoda, to nije došlo do realizacije prethodno pripremljenih takmičenja i testiranja, već se u središtu zanimanja našla online nastava, poteškoće i izazovi koje je ona nosila.

U tom period, od sredine marta do sredine juna, Pedagoški zavod se stavio na raspolaganje predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Ono što je još posebno važno istaći jest da je ostvarena uspješna svakodnevna komunikacija sa našim učiteljima, nastavnicima, profesorima, stručnim saradnicima i direktorima osnovnih i srednjih škola, koji su bili na visini svoga zadatka. Nastavna godina je iza nas, stoga im upućujemo iskrene čestitke na postignutom uspjehu, na zapaženim rezultatima, na uloženim nadljudskom naporu.

Sve aktivnosti Pedagoškog zavoda Mostar odvijale su se blagovremeno i u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Potrebno je istaći i da je uspostavljena svakodnevna komunikacija sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a kao i Zavodom za školstvo rezultat koje jesu zajednički donesene preporuke za realizaciju online nastave. Stoga čestitke na uspješno obavljenom poslu i hvala za saradnju.

Posebne čestitke idu našim učenicima koji su vrijedno radili i uspjeli okončati još jednu nastavnu/školsku godinu, koja će ostati zapamćena kao prekretnica u njihovom odrastanju i školovanju. Ali na putu uspjeha naših učenika, posebno mjesto imaju njihovi roditelji koji su bili podrška ne samo svojoj djeci, već i svima nama koji smo direktno ili indirektno vezani za obrazovanje. Stoga i njima upućujemo čestitke i zahvalnost za napor i trud koji su uložili.

I najzad Pedagoški zavod je uspostavio uspješnu saradnju sa odgajateljima i direktorima predškolskih ustanova, a ona se ogledala u preporukama za rad sa djecom u period pandemije.

Pošto pedagoška godina još traje, našim mališanima, njihovim odgajateljima i roditeljima te direktorima predškolskih ustanova  želimo uspješan rad.

Upućivanjem čestitke svim zaposlenicima Pedagoškog zavoda povodom značajnog jubileja i zahvalnosti na nesebičnoj međusobnoj podršci tokom cijele godine, a posebno u periodu pandemije završena je svečana sjednica Stručnog kolegija.