Aktiv stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola HNK-a

19. i 20. augusta održani su sastanci stručnih aktiva stručnih saradnika osnovnih i srednjih  škola HNK-a. Na sastancima je bilo prisutno ukupno 29 učesnika.

Tokom prvog dijela sastanka govorilo se, između ostalog,  o metodologiji izrade godišnjeg plana i programa rada škole za osnovne i srednje škole.

Zatim je predstavljena „Škola mišljenja“ i „Škola vrijednosti“ uz najavu  programa obuke za zainteresirane odgojno-obrazovne zaposlenike osnovnih i srednjih škola HNK-a.  

U drugom dijelu sastanka realizovana je radionica tokom koje je korištena jedna od strategija – „Drvo problema“. Radi se o strategiji koja je zanimljiva radi same analize određenih problema, odnosno na nju se može gledati kao na vizuelno prezentovanje problema kroz njegove uzroke i posljedice. Navedena strategija može biti od velike pomoći stručnim saradnicima u radu sa učenicima, roditeljima ali i nastavnicima.