AKTIV NASTAVNIKA I PROFESORA BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Stručni aktiv nastavnika i profesora bosanskog jezika i književnosti održan je 28. 8. 2019. god. u Narodnoj biblioteci na Luci u Mostaru. Rasprava se vodila o organizovanju takmičenja i testiranja u nastavi bosanskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2019/ 20. godini.

Prezentaciju oglednog časa iz gramatike-nastavna jedinica Glasovne promjene u IX razredu osnovne škole uradio je kolega Hilmo Selimotić, dok je drugu pod naslovom Povratna zamjenica sebe ili se uradio kolega Samir Begović.

Također je razgovarano o učešću na kulturnim manifestacijama i literarnim konkursima u narednom periodu.

The gallery was not found!