11. REGIONALNA KONFERENCIJA ZAJEDNICE INOVATIVNIH NASTAVNIKA I NASTAVNICA

Etno selo Stanišići (Bijeljina) je u periodu od 22. do 25. augusta 2019. godine bilo mjesto održavanja 11. regionalna konferencija Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica pod geslom: „Gradimo zajednicu – moć ljudske povezanosti“. Konferenciju je organizovao Centar za obrazovne inicijative „Step by step“ uz podršku članova i članica Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica. Konferenciji je prisustvovalo preko 300 učesnika i učesnica kako iz BiH, tako i iz regiona, ali i šire, i to,  članovi i članice Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica, odgajatelji, stručni saradnici iz odgojno-obrazovnih ustanova, univerzitetski profesori, stručnjaci iz oblasti odgoja i obrazovanja i drugih srodnih naučnih disciplina, ali i predstavnici nevladinih organizacija koje svoj rad i djelovanje povezuju sa odgojem i obrazovanjem naše djece i mladih.

Cilj Konferencije bio je da potakne izgradnju škola kao zajednica, te osvijesti značaj stvaranja snažnih veza i odnosa među svim njenim članovima.

U tom ozračju Konferencija je, između ostalog, omogućila promociju prakse najinovativnijih odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika na svim nivoima odgoja  i obrazovanja, razmjenu kvalitetnih praksi, prezentaciju važnih naučnih dostignuća u oblastima relevantnim za odgoj i obrazovanje, predstavljanje iskustava stečenih u okviru međunarodnih testiranja učeničkih postignuća, posjetu odgojno-obrazovnoj ustanovi, promocije knjiga. Na Konferenciji su promovisani treneri Škole mišljenja i Škole vrijednosti.

U ime Pedagoškog zavoda na 11. regionalnoj konferenciji Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica aktivno su učestvovale: v.d. direktorice dr.sc. Enisa Gološ, šefica Odjeljenja za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje mr.sc. Meliha Spahić i stručne savjetnice doc.dr. Amela Medar i Edna Haznadarević.