0% tolerancije na nasilje u školama

29. avgusta u Centru za kulturu Mostar održana je peta po redu Konferencija „0 % tolerancije na nasilje u školama“, na kojoj su predstavljeni svi programi i njihovi rezultati koji su realizivani u cilju prevencije nasilja u školama u 2017./18. školskoj godini. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, Pedagoškog Zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar u koordinaciji stručnih savjetnica Emine Jusufbegović, Edne Haznadarević i Andree Pehar. Partneri u projektima koji su dali veliki doprinos na temu prevencije nasilja bili su NVO „Snaga mladih, Sensus, TPO fondacija“, Centar za ljudska prava, CROA Centar za razvoj omladinskog aktivizma, Genesis project Banja Luka.