Raspored takmičenja u 2015. godini

Kao i svake godine Pedagoški zavod organizira takmičenja iz različitih predmeta za osnovne i srednje škole. U tablici ispod nalazi se raspored takmičenja u 2015. godini, gdje se mogu pronaći sve potrebne informacije.             

  RASPORED TAKMIČENJA U 2015. GODINI

  1. osnovne škole
RED.BR.PREDMETRAZREDDATUMMJESTOKOORDINATOR
 1. MATEMATIKA( po 1 učenik) VIII i IX28.3.2015.9,00 satiMOSTAROŠ „Zalik“Udruženje matematičara HNK-aprof. Šerif Bojčić
 2. FIZIKA(po 3 učenika)    IX4.4.2015.9,00 satiMOSTARKoledž ujedinjenog svijetaKoledž ujedi. svijetaprof. V. Mindoljević
 3. TURSKI JEZIK(po 3 učenika)VII,VIII i IX29.4.2015.11,30 satiMOSTAROŠ“Mujaga Komadina“ prof. Haris DevedžićTKC„Yunus Emre“
 4.NJEMAČKI JEZIK VI,VII, -(A1nivo1učenik)VIII,IX-(A2nivo1učenik)18.4.2015.10,30 satiMOSTARIV  osnovna škola prof.Adis ZukićGethe Institut
 5. ISLAMSKA   VJERONAUKA(po 1 učenik) VIII i IX25.4.2015.9,00 satiMOSTARKarađoz-begova medresaMostarsko muftijstvodr. Ahmed Husić
 6.TEHNIČKA  KULTURA( po 1 učenik) VI-IX11.4.2015.9,00 satiMOSTAROŠ„Mujaga Komadina“Arnela LjevoUdruženje pedagogatehničke kulture HNK-a
  1. srednje škole
RED.BR.PREDMETRAZREDDATUMMJESTOKOORDINATOR
 1. MATEMATIKA(po 3 učenika) I  – IV28.3.2015.9,00 satiMOSTAROŠ „ Zalik“Udruženje matematičara HNK-aprof. Šerif Bojčić
 2. FIZIKA(po 3 učenika) I – IV4.4.2015.9,00 satiMOSTARKoledž ujedinjenogsvijetaKoledž ujedi. svijetaprof. V. Mindoljević
 3. ISLAMSKA VJERONAUKA( 1 učenik)   I25.4.2015.9,00 satiMOSTARKarađoz-begova medresaMostarsko muftijstvodr. Ahmed Husić
 4. HEMIJA(3 učenika)    I22.4.2015.MOSTARKC“KraljFahd“dr. Amela Medar
 5.BOSANSKI JEZIK   I -IVnovembar2015.MOSTARmr. Nusret Omerika 

 RASPORED TESTIRANJA – OSNOVNE ŠKOLE

RED.BR.PREDMETRAZREDVRIJEMEKOORDINATOR
 1. MATEMATIKAPETI20.5.2015.mr. Meliha Spahić  
 2.  GEOGRAFIJA DEVETI23.4.2015.Miralem Marić
 3.  TURSKI JEZIK DEVETI15.4.2015.Turski kulturni centar„Yunus Emre“