ZAKLJUČCI sa sastanaka stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola održanih u novembru

U skladu sa planiranim aktivnostima Pedagoškog zavoda Mostar u mjesecu novembru 2020. godine realizovani su sastanci stručnih aktiva nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama, ali samo za nastavne predmete za koje je Pedagoški zavod kapacitiran, odnosno za nastavne predmete za koje ima stručne savjetnike.

Imajući u vidu složenost kompletne situacije, posebno izazvane pandemijom, jedan od ključnih ciljeva održanih sastanaka stručnih aktiva bio je da se u saradnji sa nastavnicima uradi detaljna analiza nastavnog procesa realizovanog u periodu mjeseca septembra i oktobra 2020. godine, te na osnovu dobivenih pokazatelja uraditi plan aktivnosti kojima će se riješiti eventualne poteškoće i unaprijediti nastavni proces u cjelini, sa jasno naznačenom odgovornošću, obavezama i nadležnostima svih, kako na institucionalnom, tako i na pojedinačnom, odnosno individualnom nivou.

Na osnovu diskusije i zaključaka sa održanih sastanaka stručnih aktiva, te na osnovu pisane povratne informacije koja je Pedagoškom zavodu dostavljena od strane stručnih aktiva čiji predstavnici/predsjednici nisu bili prisutni na sastancima stručnih aktiva doneseni su zaključci koje navodimo u tekstu koji slijedi.