Dodjela diploma, priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima, profesorima i školama

February 3, 2023 0 Comments

13. januara u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar dodjeljene su diplome, priznanja i zahvalnice najuspješnijim učenicima, profesorima i školama za postignute zapažene rezultate na 1. međunarodnom takmičenju pod nazivom “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne”, koje je održano na nivou Muftijstva mostarskog 24. 12. 2022. godine. Tom prilikom tehnički sekretar Muftijstva …

Obuka odgojno-obrazovnih zaposlenika i nastavak rada na izradi NPP

February 3, 2023 0 Comments

Pored seminara i sastanaka stručnih aktiva tokom januara realizovane su i četiri radionice. Dvije radionice – 10. i 17. januara održale su se u Osnovnoj školi “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” Mostar a dvije u Osnovnoj školi “Bijelo Polje” Potoci – 19. i 20. januara 2023. godine. Cilj održanih radioonica bio je nastavak izrade prijedloga nastavnog programa …

Seminari i sastanci stručnih aktiva

February 3, 2023 0 Comments

Tokom mjeseca januara 2023. realizovani su seminari i sastanci stručnih aktiva. Seminari su realizovani u organizaciji Pedagoškog zavoda iz biologije i hemije za osnovne i srednje škole na temu: Povezanost ishoda učenja i vrednovanje – izrada nizova zadataka objektivnog tipa i Matrice koleracije – međupredmetne veze, dok je seminar za bibliotekare organizovan u saradnji sa …

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih zaposlenika HNK-a

December 27, 2022 0 Comments

            Tokom četvrtog kvartala kalendarske 2022. godine Pedagoški zavod Mostar aktivno je radio na izradi prijedloga nastavnog plana i programa. Budući da se radi o promjeni paradigme u obrazovanju, to je bilo potrebno paralelno raditi i na stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih zaposlenika uključenih u izradu prijedloga navedenog NPP za osnovni odgoj i obrazovanje. U navedeni proces …

Studijska posjeta Francuskoj

November 14, 2022 0 Comments

U mjesecu novembru od 7. do 11. 2022. organizovana je studijska posjeta  delegacije Hercegovačko-neretvanskog kantona Francuskoj u okviru regionalnog projekta  FSPI “Povratak francuskog jezika u obrazovne sisteme zemalja Zapadnog Balkana”. Projekat će se realizovati kroz tri faze, a pored institucionalne mobilnosti koja je bila predmet ove zvanične posjete, posebno mjesto pripada saradnji – mobilnosti učenika …

Ujednačavanje i usaglašavanje kriterija učeničkih postignuća

October 20, 2022 0 Comments

U skladu sa zaključcima i preporukama, koje su školama u HNK-u dostavljene pred početak školske 2022/23. godine, uslijedio je proces ujednačavanja i usaglašavanja kriterija ocjenjivanja učeničkih postignuća, kao jedan od prioriteta za realizaciju u tekućoj školskoj godini. Potrebno je naglasiti da je Pedagoški zavod, poštujući Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i …

Konferencija povodom Dana učitelja ” Nova paradigma u obrazovanju”

October 11, 2022 0 Comments

Pedagoški zavod Mostar je 4. oktobra u Studentskom hotelu u Mostaru svečano obilježio još jedan značajan datum – Dan učitelja. Tim povodom učesnike je u ime organizatora pozdravila direktorica Pedagoškog zavoda dr. sc. Enisa Gološ kazavši da “Biti odgajatelj, učitelj, nastavnik, profesor, odnosno prosvjetni radnik je najplemenitiji poziv, ali i najodgovorniji posao upravo radi očekivanja …

Literarni konkurs povodom Svjetskog dana pismenosti

September 9, 2022 0 Comments

SREDNJIM     ŠKOLAMA     HNK-A Povodom 8. septembra Svjetskog dana pismenosti  Pedagoški zavod Mostar  raspisuje nagradni literarni konkurs iz oblasti kulturne baštine Bošnjaka na temu: POLITIČKI I HISTORIJSKI DOGAĐAJI OPISANI U ROMANU “BEZ NADE” OSMANA-AZIZA Uvjeti konkursa: na konkurs se mogu prijaviti svi učenici srednjih škola HNK-a, svaka škola može poslati najviše pet radova, rad ne smije …