Upotreba indeksa inkluzivnosti u osnovnim i srednjim školama HNK-a

Predstavnici Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, a uz podršku Misije OSCE-a prate primjenu Indeksa inkluzivnosti u osnovnim i srednjim školama HNK-a.

 Indeks inkluzivnosti predstavlja instrument za samoprocjenu, a u skladu s tim i temelj za kreiranje godišnjeg razvojnog plana škole.

U septembru ove školske godine u Pedagoški zavod su neke škole dostavile Razvojni plan škole kao zaseban dokument, dok je većina škola dostavila to kao sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole. Navedeni podatak ukazuje na različit pristup primjeni Indeksa inkluzivnosti u školama.

            Tokom novembra održana su četiri sastanka s pedagozima svih osnovnih i srednjih škola u HNK-u s ciljem analiziranja procesa provedbe Indeksa u prvoj godini, odnosno iznošenja primjera dobre prakse u pilot-školama, gdje primjena Indeksa traje više godina. Govorilo se o preprekama i načinima njihova prevazilaženja, komunikaciji svih aktera u školi te podršci  Pedagoškog zavoda.

Budući da direktori škola imaju ključnu ulogu u provedbi Indeksa inkluzivnosti, to su tokom mjeseca marta i početkom aprila organizirani sastanci kako bi se kompletirala slika o upotrebi Indeksa inkluzivnosti u školama u prvoj godini. Istaknute su preporuke za osiguranje njegove bolje efikasnosti i održivosti, a ostavljeno je prostora i za iznošenje iskustava iz pilot-škola.