Testiranje učenika iz predmeta fizika i matematika

Testiranje učenika iz predmeta Matematika i Fizika

U gimnazijama HNK-a, gdje se nastavni proces realizira na bosanskom jeziku ( Federalni nastavni plan i program), bit će realizirano testiranje postignuća učenika četvrtog razreda prema slijedećem rasporedu:

15. aprila (ponedjeljak) 2013. godine iz nastavnog predmeta Matematika

17. aprila (srijeda) 2013. godine iz nastavnog predmeta Fizika

Ključni ciljevi testiranja postignuća učenika četvrtog razreda gimnazije iz navedenih nastavnih predmeta su:

  • evaluacija Nastavnog plana i programa,
  • ispitivanje postignuća učenika,
  • izrada kriterija za praćenje i ocjenjivanje postignuća učenika.

Na osnovu definiranih ciljeva testiranja postignuća učenika izrađene su detaljne smjernice i plan testiranja. Smjernicama i planom testiranja, između ostalog predviđeno je da testiranje:

  • realiziraju eksterni evaluatori uz asistenciju evaluatora iz škole, koje će  imenovati škole,
  • bude realizirano za sve učenike jedne škole u objektu škole,
  • bude istog dana u svim školama u vremenskom periodu od 10:00 do 11:30 sati,
  • traje 90 minuta.