Takmičenje učenika srednjih škola iz historije

Pedagoški zavod Mostar ove godine je organizovao niz takmičenja, a jedno od njih je takmičenje učenika srednjih škola iz historije. Tokom proteklih mjeseci učenici su radili na realizaciji projekta izrade kratkih filmova na temu “Borba protiv fašizma”. Učenici su u planiranom vremenskom okviru, a u skladu sa smjernicama za izradu filmova, uradili zadatak i dostavili u Pedagoški zavod. Potom je Komisija ocijenila radove i izdvojila tri najbolja rada koji će biti predstavljeni široj javnosti 9. maja 2022. godine u Muzeju Hercegovine u Mostaru s početkom u 12.00 sati.

Ovo je još jedan od primjera realizacije niza aktivnosti, posebno takmičenja, gdje je Pedagoški zavod Mostar imao podršku drugih institucija, u ovom primjeru je to podrška Muzeja Hercegovine, jer će se upravo 9. maja u Muzeju Hercegovine realizovati projekcija filmova i posjeta pojedinim lokalitetima Muzeja Hercegovine. Zapravo, ovo će biti prilika za druženje učenika srednjih škola HNK-a koji su kroz učešće u realizaciji projekta – izrade kratkog filma, skrenuli pažnju  na obilježavanje važnog datuma iz historije, Dana pobjede nad fašizmom. Ovakav oblik zajedničkog rada Pedagoškog zavoda Mostar i Muzeja Hercegovine u realizaciji ovog i sličnih projekata koji su od posebne važnosti, ne samo za HNK-a, Bosnu i Hercegovinu, već i cijeli svijet zaslužuje posebnu pažnju.

Učešće u samom takmičenju uzelo je jedanaest srednjih škola HNK-a, koji su kroz izradu kratkih filmova pokazali svoju kreativnost, a u isto vrijeme su na autentičan način iskazali svoje viđene teme koju su obradili.

Komisija je na osnovu zadatih kriterija ocijenila radove i odabrala 3 najbolja koji predstavljaju rad učenika iz slijedećih škola:

  1. Gimnazija Mostar

učenici: Tarik Begić, Ilhana Husović, Džan Omeragić i Riad Guzin

  • Srednja medicinska škola Mostar

učenici: Elisa Gafić, Lamija Šator, Alis Lešo i Omer Sejfić

  • Srednja elektrotehnička škola “Salih-Salko Ćurić” Mostar

učenici: Tarik Čolić, Amar Obradović, Aid Mustafić i Zlatan Zlomušica