Studijska posjeta Crnoj gori

25. i 26. juna 2018. godine v. d. direktora dr. sc. Enisa Gološ učestvovala je u Studijskoj posjeti „Izazovi, uloga i odgovornost u osiguranju i isporuci visokokvalitetnog inicijalnog srednjeg stručnog obrazovanja u Crnoj Gori“ u organizaciji KulturKontakta Austija i u okviru Programa Prilika Plus. 

U okviru navedene posjete održana je radionica čiji je cilj bio, pored predstavljanja primjera dobre prakse u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja, ukazivanje na važnost kvaliteta u srednjem stručnom obrazovanju Crne Gore i ulogu Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. Naime, Centar u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo radi na razvijanju standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, unapređenju NPP, eksternoj evaluaciji i jačanju javno-sektorske saradnje radi dostizanja standarda kvaliteta u srednjem stručnom obrazovanju. Tokom dvodnevne posjete učesnici su imali priliku da pored prezentovanja rada pojedinih institucija važnih za srednje stručno obrazovanje posjete dvije srednje stručne škole, jednu u Podgorici i jednu u Kotoru te da razgovaraju o saradnji između škola i privrednih subjekata u cilju podizanja nivoa kvaliteta praktične nastave i stjecanju kompetencija relevantnih za tržište rada.