Seminar profesora biologije i hemije

Seminar profesora biologije i hemije održan je 10. 1. 2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar s početkom u 10:00 sati. Na seminaru je bilo prisutno 20 profesora biologije i hemije.

Profesorica Sanja Novaković je prezentirala rezultate rada nakon primjene STEM pripreme Nafta (autor stručna savjetnica A. Medar). Prezentirane su nastavne metode, koraci u radu, te anketa provedena sa učenicma trećih razreda Gimnazije, koji su izuzetno zadovoljni ovim aspektom poučavanja. Profesorica je govorila o pozitivnim i negativnim iskustvima u radu sa sa Save the Children organizacijom, te primjenom STEM-a na nivou škole, te brojnim nejasnoćama koje imaju profesori kada je ovaj pristup u pitanju. 

Učesnici seminara su potom upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, načinima uspostavljanja učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su dva alata – tri nivoa intelakta i matrix pitanja. Zatim su prisutni trebali na nivo grupa definisati cilj časa, ishode časa, dinamiku časa po etapama s tim da u glavnom djelu časa koriste ponuđene alate.

 Prezentirane su ocjene i procenti uspješnosti rada profesora hemije i biologije, te istaknute dobre i loše strane rada u nastavi. Potom su analizirani indikatori kvaliteta rada nastavnika.