Seminar i stručni aktiv nastavnika biologije i hemije

Seminar i Stručni aktiv nastavnika biologije i hemije održan je 9.1.2018. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar. Seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika biologije i hemije.Izneseni su  ključni pojmovi u ZJNPP za biologiju i hemije zasnovane na ishodima učenja, te rezultati rada STEM radne grupe za prirodno područje. Prisutnima je predočeno da dokumenti ZJNPP za biologiju i hemiju imaju po 4 oblasti, unutar kojih je zastupljeno 16 komponenti, svaka komponenta ima određeni broj ishoda (49), čija se ostvarenost prati indikatorima definisanim po razvojnim područjima.Savjetnica je navela primjere primjene ovih dokumenta za hemiju i biologiju. Predstavljeni su načini planiranja zasnovanog na ishodima, te navedeni sektori ekonomije znanja, dogovoreni na STEM radnoj grupi. Obzirom da se radi o obilju materijala, stručna savjetnica je iste dostavila  školama u petak 12.1. 2018. na e-mail adrese škola, kako bi ih nastavnici  mogli analizirati i primijeniti u izradi NPP-a.Prisutni su  upoznati sa listom dokaza za užestručni nadzor, te su data objašnjenja koji segmenti rada se prate prilikom nadzora, objašnjen  je i sam tok nadzora po objavljenom Pravilniku.  Nihad Šećibović nastavnik biologije i hemije je održao predavanje na temu: Terenska nastava u biologiji. Nastavnik je pripremio prezentaciju praćenu fotografijama i jasnim uputstvima o izvođenju škole u prirodi na primjeru  posjete  planini Zec obavljene 14.10.2017. godine. Predavanje je bilo poučno, zanimljivo i konkretno. Seminar na temu: Standardi zanimanja: 3 Modul-Vrednovanje i ocjenjivanje, pripremila je stručna savjetnica doc.dr. Amela Medar.  Prije uvoda u temu nastavnici su analizirali materijale iz ličnih portfolia sa prethodna dva modula. Izlaganje savjetnice se odnosilo na sam proces praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća, najčešće greške, načine poboljšanja u procesu praćenja i vrednovanja. Učesnici su podjeljeni u 4 grupe, u okviru kojih su radili konkretne zadatke iz oblasti vrednovanja i ocjenjivanja, a potom diskutovali o istim.  Uslijedila je diskusija i zaključci. Otvorena su mnoga pitanja i korisne sugestije. Nastavnici do narednog sastanka lični portfolio trebaju upotpuniti sadržajima prezentiranog modula, te donijeti dokaze za ovaj modul, kako bi se na nivou grupe mogle usporediti aktivnosti.