Sedmica mira i mirovni događaj

 školskoj 2012/2013.godini su sve osnovne i srednje škole HNK-a uspješno implementirale program Obrazovanje za mir u odgojno-obrazovno proces, te relizovale niz aktivnosti u obilježavanju Sedmice mira. U većini Godišnjih programa rada škola program Obrazovanje za mir je integrisan u segmentu Plan školskih kurikularnih aktivnosti, programa i projekata.

Također uspješnost integracije navedenog programa se mogla već vidjeti i iz Akcionih planova škola za realizaciju aktivnosti u sklopu obilježavanja Sedmice mira i Mirovnog događaja.

Primjetno je da sa svakom novom školskom godinom interesovanje i angažiranost u provođenju programa Obrazovanje za mir je sve veće, kako od strane nastavnika tako i učenika.                  

Realizacija aktivnosti je sve kvalitetnija i kreativnija s jasno postavljenim ciljem promovisanja ideje mira.  

Sedmica mira obilježena je u periodu od 20.5. do 25.5. 2013. godine. U toku školske godine program Obrazovanje za mir i Ideja mira se promovisala kroz redovne nastavne aktivnosti.     Sve aktivnosti su imale jasno osmišljene ciljeve i zadatke.

 Sedmica mira i  Mirovni događaj realizirani u školama na području HNK-a su imali za cilj stvaranje atmosfere ljubavi, mira, tolerancije i povjerenja. Sve aktivnosti su bile usmjerene ka razumijevanju i prihvatanju principa jedinstva u različitosti kao preduvjeta za život, rast, kreativnost, te implementaciji tih ideja u svakodnevnom životu.