Sastanak Aktiva direktora osnovnih škola

22. 2. 2022. godine u sali Studentskog hotela u Mostaru u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar održano je sastanak Stručnog aktiva direktora osnovnih škola. Tokom sastanka razgovaralo se o organizaciji testiranja učeničkih postignuća iz matematike (razredna i predmetna nastava), bosanskog jezika i književnosti (predmetna nastava) i hemije (predmetna nastava) u periodu od aprila do maja.

Kroz detaljno razrađen plan istaknuto je da je cilj testiranja učeničkih postignuća analiza kvaliteta nastavnog procesa, konkretno analiza dostignutog niva znanja iz određenih nastavnih predmeta, te osiguranje pomoći i podrške kako učenicima, tako i nastavnicima kroz konkretan plan aktivnosti za naredni period.

Na sastanku je ukazano i na važnost takmičenja iz pojedinih predmeta ili oblasti u periodu od marta do maja, o čemu će škole biti blagovremeno obaviještene.

Poseban segment sastanka činila su predavanja:

  • “Uloga direktora/ice u stvaranju imidža osnovne škole ”-  direktorica IV osnovne škole Mostar mr. sc. Seada Kuštrić,
  • “Rukovođenje školom u doba pandemije” – direktorica Druge osnovne škole Konjic Munevera Tinjak,
  • “Dvije škole pod jednim krovom, iskustva iz prakse” – direktor Prve osnovne škole Stolac Adem Haračić.

Pored v. d. direktorice Pedagoškog zavoda dr. sc. Enise Gološ i šefice Odjeljenja za pravne, kadrovske i opće poslove Elvire Đidelije, dipl. iur., na sastanku je bio prisutan i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u HNK-a dr. sc. Rašid Hadžović.