Raspored stručnih aktiva

August, 2013. g.

Stručni aktivi

PREDŠKOLSKE USTANOVE

r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
1.Direktori/ce27.8.2013.10:00 satiPedagoški zavod MostarMr. Tajma Guzin

Stručni aktivi

OSNOVNE ŠKOLE

RAZREDNA NASTAVA /učitelji/ce, nastavnici/e, profesori/ce/

r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
1.Nastavnici/e razredne nastave19.8. 2013.9:00 satiPedagoški zavod MostarMr. Meliha Spahić
2.Nastavnici/e razredne nastave19.8. 2013.11:00 satiPedagoški zavod MostarMr. Meliha Spahić

Napomena:

Podaci o tome koji će nastavnici/e razredne nastave prisustvovati planiranim sastancima stručnih aktiva bit će naknadno dostavljeni.

Stručni aktivi

PREDMETNA NASTAVA /nastavnici/e, profesori/ce/

r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
1.Nastavnici/e bosanskog jezika i književnosti27.8.2013.9:00 satiNarodna biblioteka MostarMr. Nusret Omerika
2.Nastavnici/e matematike21.8.2013.9:00 satiKulturni centar „Kralj Fahd“ MostarProf. Nadžida MeđedovićAzra DuževićProf. Alden Kajtaz
3.Nastavnici/e islamske vjeronauke21.8.2013.10:00 satiKulturni centar „Kralj Fahd“ MostarDr. Ahmed Husić
4.Nastavnici/e biologije20.8.2013.9:00 satiPedagoški zavod MostarMr. Amela Medar
5.Nastavnici/e hemije20.8.2013.11:00 satiPedagoški zavod Mostar Mr. Amela Medar
r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
6.Nasavnici/e geografije22.8.2013.9:00 satiPedagoški zavod MostarMiralem Marić
7.Nastavnici/e fizike Koledž ujedinjenog svijeta MostarProf. Valentina Mindoljević
8.Nastavnici/e muzičke kulture22.8.2013.10:00 satiIV osnovna škola MostarProf. Mubera Muminagić
9.Nastavnici/e likovne kulture22.8.2013.9:00 satiIV osnovna škola MostarMr.  Tajma Guzin
10.Direktori/ce osnovnih škola29.8.2013.10:00 satiPedagoški zavod MostarProf. Sabaheta Bijedić

Seminari, radionice

r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
1.Školski pedagozi27.8.2013.9:00 satiPorodični centarSOS MostarProf. Jasmina RibićAmela Salčin-Satriano
2.Direktori/ce27. 8.2013.28.8.2013.10:00 satiHotel „Bristol“MostarOSCEPedagoški zavod Mostar

Napomena:

     Podaci o voditeljima planirane edukacije za direktore/ice bit će naknadno dostavljeni.

     Podaci o datumu i satnici planirane edukacije za nastavnike/ce fizike bit će naknadno   

     dostavljeni.

     Podaci o planiranom seminaru za nastavnike/ce historije bit će naknadno dostavljeni.

Stručni aktivi

SREDNJA ŠKOLA

r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
1.Profesori/ce bosanskog jezika i književnosti27.8.2013.g.11:00 satiNarodna biblioteka MostarMr. Nusret Omerika
2.Profesori/ce matematike21.8.2013.g.9:00 satiKulturni centar „Kralj Fahd“ MostarNadžida MeđedovićAzra DuževićAlden Kajtaz
3.Profesori/ce historije20.8.2013.g.10:00 satiSrednja poljoprivredna i tekstilna škola MostarProf. Aida Kovačević
3.Profesori/ce islamske vjeronauke21.8.2013.g.10:00 satiKulturni centar „Kralj Fahd“ MostarDr. Ahmed Husić
4.Profesori/ce hemije21.8.2013.g.9:00 satiPedagoški zavod MostarMr. Amela Medar
5.Profesori/ce fizike Koledž ujedinjenog svijeta MostarValentina Mindoljević
6.Profesori/ce likovne kulture22.8.2013.g.11:00 satiIV osnovna škola MostarMr.. Tajma Guzin
7.Direktori/ce srednjih škola30.9.2013.g.10:00 satiPedagoški zavod MostarProf. Sabaheta Bijedić

Seminari, radionice

r/bUčesnici/eDatum i vrijemeMjestoVoditelji/ce
1.Školski pedagozi27.8.2013.g.9:00 satiPorodični centarSOS MostarProf. Jasmina RibićAmela Salčin-Satriano
2.Direktori/ce27. 8.2013.g. 28.8.2013.g.10: 00 satiHotel „Bristol“MostarOSCEPedagoški zavod Mostar

Napomena:

     Podaci o voditeljima planirane edukacije za direktore/ice bit će naknadno dostavljeni.

     Podaci o datumu i satnici planirane edukacije za profesore/ice fizike bit će naknadno

     dostavljeni.

D I R E K T O R I C A

Prof. Sabaheta Bijedić