Radionice za srednjoškolske profesore

Od 10. do 12. januara 2017. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar održane su tri radionice za srednjoškolske profesore.

Prva radionica je održana u prostorijama Srednje mašinsko-saobraćajne škole u Mostaru, a namijenjena je bila upravo profesorima navedene škole. Odziv profesora je bio na zavidnom nivou, jer su učešće u realizaciji radionice uzeli profesori različitih predmeta, njih trideset dvoje. Tema radionice je bila “Pisanje nastavnih priprema zasnovano na ishodima”. Tokom radionice profesori su aktivno učestvovali, tako da se pored izrade nastavnih priprema na nivou aktiva, analizirala sama priprema, te kratko prošlo kroz izradu kriterija za formativnu procjenu kao vodilju za redovno praćenje postignuća učenika i uopće davanje povratne informacije učenicima o nihovom radu.

 Druga radionica je organizirana za profesore Srednje medicinske škole i Druge gimnazije Mostar. Mjesto održavanja je bilo u zgradi navedenih škola, a tema je bila ista kao i prethodnog dana “Pisanje nastavnih priprema zasnovano na ishodima”. Učešće u radu navedene radionice uzelo je dvadeset šest profesora.

12. 1. 2017. godine održana je treća radionica, ovaj put namijenjena profesorima Gimnazije Mostar i Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole, a na temu “Izrada NPP zasnovana na ishodima učenja”.Mjesto održavanja radionice bila je zgrada Gimnazije Mostar. Učešće u radu radionice uzela su dvadeset dva profesora. Cilj održavanja ove radionice bio je pripremanje profesora za izradu NPP, koji će biti u upotrebi od slijedeće školske godine. Zapravo, aktivnosti na izradi NPP počele se u augustu kada je održana dvodnevna radionica, u Gimnaziji Mostar, tokom koje su profesori radili dnevno planiranje, odnosno pisali nastavne pripreme zasnovane na ishodima.

Na kraju svih radionica urađena je evaluacija rezultat koje su potrebe učesnika za dodatnim radionicama na kojima će se govoriti o kriterijima ocjenjivanja kao i o primjerima dobre prakse.

Radionice za srednjoškolske profesore

Od 10. do 12. januara 2017. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar održane su tri radionice za srednjoškolske profesore.

Prva radionica je održana u prostorijama Srednje mašinsko-saobraćajne škole u Mostaru, a namijenjena je bila upravo profesorima navedene škole. Odziv profesora je bio na zavidnom nivou, jer su učešće u realizaciji radionice uzeli profesori različitih predmeta, njih trideset dvoje. Tema radionice je bila “Pisanje nastavnih priprema zasnovano na ishodima”. Tokom radionice profesori su aktivno učestvovali, tako da se pored izrade nastavnih priprema na nivou aktiva, analizirala sama priprema, te kratko prošlo kroz izradu kriterija za formativnu procjenu kao vodilju za redovno praćenje postignuća učenika i uopće davanje povratne informacije učenicima o nihovom radu.

 Druga radionica je organizirana za profesore Srednje medicinske škole i Druge gimnazije Mostar. Mjesto održavanja je bilo u zgradi navedenih škola, a tema je bila ista kao i prethodnog dana “Pisanje nastavnih priprema zasnovano na ishodima”. Učešće u radu navedene radionice uzelo je dvadeset šest profesora.

12. 1. 2017. godine održana je treća radionica, ovaj put namijenjena profesorima Gimnazije Mostar i Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole, a na temu “Izrada NPP zasnovana na ishodima učenja”.Mjesto održavanja radionice bila je zgrada Gimnazije Mostar. Učešće u radu radionice uzela su dvadeset dva profesora. Cilj održavanja ove radionice bio je pripremanje profesora za izradu NPP, koji će biti u upotrebi od slijedeće školske godine. Zapravo, aktivnosti na izradi NPP počele se u augustu kada je održana dvodnevna radionica, u Gimnaziji Mostar, tokom koje su profesori radili dnevno planiranje, odnosno pisali nastavne pripreme zasnovane na ishodima.

Na kraju svih radionica urađena je evaluacija rezultat koje su potrebe učesnika za dodatnim radionicama na kojima će se govoriti o kriterijima ocjenjivanja kao i o primjerima dobre prakse.