Radionice “metode aktivnog učenja i poučavanja u nastavi”

RADIONICA „METODE AKTIVNOG UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI“

Na osnovu upućenog zahtjeva Pedagoškom zavodu Mostar od strane profesora JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole i iskazanih potreba za stručnim usavršavanjem, stručni tim Zavoda je u pomenutoj školi 23. januara, 2014. godine održao radionicu naziva „Metode aktivnog učenja i poučavanja u nastavi“.

Radionici je prisustvovalo 29 profesora, uglavnom stručnih predmeta.

U uvodnom djelu radionice profesore je pozdravila direktorica Pedagoškog zavoda Mostar

prof. Sabaheta Bijedić. Uvodno obraćanje prof. S. Bijedić odnosilo se na procese reforme u srednjem obrazovanju i važnije dokumente koji preciziraju navedenu tematiku, zatim na jačanje ključnih kompetencija nastavničke profesije za 21. vijek.

Stručni tim Zavoda u sastavu: dr.Amela Medar, stručna savjetnica u odjeljenju stručno-pedagoški nadzor i profesionalni razvoj nastavnika,dr.Ahmed Husić, stručni savjetnik u odjeljenju za nastavne planove i programe, mr.Tajma Guzin, stručna savjetnica u odjeljenju za nastavne planove i programe i mr.Nusret Omerika, stručni savjetnik za bosanski jezik i književnost su prisutnima predočili najbitnije segmente u planiranju i pripremanju jednog časa. Ukratko je objašnjeno definisanje cilja časa, zadataka časa, izvođenje ishoda učenja, te sama artikulacija časa.

Navedeni pojmovi su jasno i detaljno prezentirani, a potom su kroz intenzivnu interakciju sa profesorima povezani sa praksom i njihovim iskustvima ponesenim iz učionica.

Zatim su profesorima podjeljeni radni materijali i konkretni zadaci usmjereni na izradu pripreme zasnovane na modelu aktivnog učenja i poučavanja.

Kroz refleksiju i razgovor,na kraju, radionica je ocjenjena kao izuzetno uspješna i korisna, na veliko zadovoljstvo stručnog tima Zavoda, profesora škole i menadžmenta škole.

Radionica bi trebala potaknuti na nova razmišljanje o pristupu poučavanju i načinima praćenja, te kriterijima vrednovanja učeničkih postignuća, što bi se kasnije trebalo dugoročno primjenjivati  u nastavnoj praksi. Aktivnom nastavom usmjerenom na učenika, škola je dužna pomoći učeniku da se u mnoštvu društvenih, prirodnih i tehničkih zbivanja što lakše snalazi i shvati red, zakonitosti i veze u tim zbivanjima.