Prvo okupljanje srednjoškolaca HNK-a na mirovnom događaju

U okviru manifestacija posvećenih implementaciji projekta „Obrazovanje za mir“ Pedagoški zavod Mostar u saradnji sa srednjim školama HNK-a organizovao je Mirovni događaj.  Ta smotra stvaralaštva srednjoškolaca javnosti je predstavljena 19. 5. 2015. godine. Učešće na ovoj manifestaciji uzele su sve srednje škole s područja HNK-a, njih trinaest.

Sam događaj je organizovan u prostorijama Muzičke škole I i II strupnja Mostar koja je bila domaćin ovogodišnje smotre.  Inače, sam program “Obrazovanje za mir” u našim školama se implementira od 2002. godine, a počeo je pilot fazom u koju je bila uključena samo Gimnazija Mostar. Tada se “Obrazovanje za mir“ implementiralo kroz:

  1. teme u okviru svih nastavnih predmeta – ostvarujući istovremeno cilj datog predmeta i ciljeve Obrazovanja za mir;
  2. temu dana ili sedmice (Sedmica mira- školske priredbe, izložbe, radni izleti i sl.);
  3. sadržaj na časovima odgojnog rada s odjeljenskom zajednicom.

Od 2003. godine programom su bile obuhvaćene 103 škole u Bosni i Hercegovini (vrši se edukacija nastavnog kadra u „Obrazovanju za mir“ uz upotrebu specifičnog dizajna nastavne pripreme), a od 2010/2011. godine „Obrazovanje za mir“ je uvršteno u godišnji program rada škole i provodi se kroz sve segmente neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Iste godine je treća sedmica u mjesecu maju predviđena za manifestaciju nazvanu Sedmica mira. U toku te sedmice, jedan dan je predviđen za Mirovni događaj, kada se od brojnih aktivnosti izdvoje one najbolje i predstave široj publici.

Za razliku od prethodnih godina, ove godine je Mirovni događaj obilježen učešćem predstavnika svih srednjih škola na zajedničkoj menifestaciji.

Svečani dio programa počeo je u 11:00 sati i trajao je do 14:00 sati. Program je bio raznolik. Nasmijana lica učenika i ljepota izražavanja doprinijeli su da sve protekne u najboljem redu i da svi odemo zadovoljni. Program je počeo klasičnom muzikom u izvedbi učenika Muzičke škole I i II stupnja Mostar, a završio raznolikošću narodnog i zabavnog melosa učenika Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar. Cjelokupan program bio je prožet porukama mira, tolerancije, jedinstva u različitosti što govori da su zahtjevi samog Mirovnog događaja kao krune Sedmice mira ispunjeni.

Obilježavanjem Mirovnog događaja srednje škole s područja HNK-a u saradnji s Pedagoškim zavodom pokazale su  spremnost u implementaciji projekta i realizaciji aktivnosti planiranih GPPRŠ.