Primjeri dobre prakse ’21

Godinu dana rada na daljinu je iza nas u  odgojno-obrazovnom procesu. To je dug vremenski period u kojemu su učitelji/nastavnici/profesori (odgojno-obrazovni zaposlenici)  realizovali niz časova, učili i podučavali na različite načine sve u cilju ostvarenja postavljenog cilja, a to je da se planirano u okviru godišnjeg plana rada iz oblasti jednog predmeta i realizuju. Pored toga, trebalo je pratiti, procjenjivati usvojenost nastavnih sadržaja i ostvarenost ishoda učenja.

Većina odgojno-obrazovnih zaposlenika nije imala ni potrebne kompetencije za rad na daljinu, ali proces je tekao i učilo se u hodu. Neki od njih su uspješnije i jednostavnije se nosili sa izazovima videći u tome dobru stranu učenja i podučavanja, ako se zanemari jedan psihički pritisak koji su svi osjećali.

Dakle, u kontekstu vremena u kojem se radilo došlo se na ideju da neki od primjera budu i predstavljeni na  skupu profesora srednjih škola koji se tradicionalno realizuje u mjesecu maju svake godine. I za razliku od prethodnih godina kada su u centru interesovanja bile vannastavne aktivnosti u srednjim školama HNK-a, ove godine je to bila redovna nastava, realizacija nastavnih sadržaja, ostvareni ishodi učenja, praćenje i procjenjivanje učeničkih postignuća.

Stoga je Pedagoški zavod Mostar uputio poziv školama da se prijave profesori srednjih škola HNK-a koji će predstaviti primjere svoje dobre prakse.