Okrugli sto na temu  “Izrada prijedloga inoviranog NPP i njegova primjena u osnovnim školama HNK-aˮ

Danas je u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan Okrugli sto na temu izmjena i dopuna NPP za osnovni odgoj i obrazovanje. Pripreme za realiziranje pomenute ideje počelu su prije dvije godine, kada su zaposleni u Pedagoškom zavodu okupili tim profesionalaca i počeli realizirati, u skladu sa planom, prvu fazu projekta pod nazivom “Implementacija zajedničke jezgre u nastavni plan i program Hercegovačko-neretvanskog kantonaˮ. To je značilo analizu nastavnih programa svih predmeta koji se izučavaju u okviru redovnog nastavnog procesa. Potom je slijedila kraća obuka u saradnji sa predstavnicima nevladine organizacije Centar za obrazovne inicijative “Step by Stepˮ Nedimom Krajišnikom i Namirom Ibrahimovićem, te izrada prijedloga NPP u koji je implementirana Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za sve predmete. Cjelokupan proces od analize do implementacije radila je grupa profesionalaca, njih sedamdesetak.

Tokom druge faze pomenutog projekta išlo se u realizaciju na terenu, u učionice, gdje se u kontinuitetu pratila na terenu implementacija, bilo da se radilo o strategijama učenja i podučavanja, formativnom praćenju učeničkih postignuća, eksternim provjerama nivoa postignuća, savjetovanjima, refleksiji i dr. aktivnostima, Stručni tim Pedagoškog zavoda  boravio je na terenu i bio stalna podrška odgojno-obrazovnim radnicima.

Pored predstavnika Pedagoškog zavoda stalna i nesebična podrška nastavnicima bili su direktori: mr. sc. Seada Kuštrić direktorica IV osnovne škole Mostar, gdje je praćena razredna nastava, Edna Isić Balić, direktorica Šeste osnovne škole gdje je praćeno jezičko-komunikacijsko područje,  Azra Šoše, direktorica Osnovne škole “Bijelo Poljeˮ Potoci, gdje je praćeno društveno-humanističko područje i Tahir Taslaman, direktor Osnovne škole “Mustafa Ejubović-Šejh Jujoˮ, gdje je praćeno prirodno područje i tjelesni i zdravstveni odgoj. Rezultati do kojih smo došli na kraju procesa bili su izuzetno dobri, jer su osigurali stvaranje cjelokupne slike o kvalitetu izmijenjenog i dopunjenog NPP za osnovni odgoj i obrazovanje.

Kao kruna rada slijedio je Okrugli sto na kojemu su izneseni postignuti rezultati. Ovo je za sve nas u obrazovanju na nivou HNK-a u kojemu se realizuje nastava na bosanskom jeziku bio poseban dan.  Takom višesatnog druženja, koje je prije svega imalo interaktivni karakter, prisutni direktori pilot škola kao i nastavnici  koji su inovirani NPP primjenjivali u praksi i oni nastavnici koji su učestvovali u izradi i taj proces pratili kroz refleksije iznijeli su svoja iskustva o implementaciji NPP u nastavnoj godini koja je iza nas. Istaknuta je uravnoteženost, sadržajno i pojmovno integrisanje odgojno-obrazovnih područja, međupredmetna povezanost, samostalnost u iznošenju mišljenja učenika, te uopće jačanje onih kompetencija učenika koje pored kritičkog mišljenja promovišu temeljne vrijednosti kroz definisane dimenzije znanja; činjenično, proceduralno, konceptualno i metakognitivno, osiguranje obrazovanja za svako dijete koje će ih osposobiti za savremeni život i nastavak obrazovanja, autonomija nastavnika u radu, profesionalizam, kreativnost.

Jedan od zaključaka istakao je ulogu nastavnika, jer je nastavnik ključna osoba svake promjene. Stoga je važno poštovati i podržavati autonomiju u radu nastavnika i procesu učenja i podučavanja kao i drugim oblicima rada nastavnika  u nastavnom procesu, što je zagarantovano kroz ishode učenja u inoviranom NPP.

Budući da je današnje druženje na Okruglom stolu imalo pozitivne efekte, prisutni su se složili da tokom mjeseca septembra ponovo, ali ovaj put u proširenom sastavu organizujemo jedan oblik druženja na kojemu ćemo široj javnosti predstaviti primjere dobre prakse iz naših učionica.