Mala olimpijada 2016.

U subotu 8.oktobra 2016.godine je održana sedma Mala olimpijada za predškolce sa područja HNK-a. Od ove godine Mala olimpijada se zvanično nalazi u okviru projekta festivala „Sport i zdravlje“ koji već niz godina organizuje Sportski savez Grada Mostara. Tehnički organizator Male olimpijade je bio vrtić Sv. Josip iz Mostara uz koodinaciju i podršku Zavoda za školstvo Mostar. Prisutnim se obratio resorni ministar prof.dr. Rešid Hadžović, gradonačelnik Mostara gdin. Ljubo Bešlić i predstavnik Sportskog saveza Grada Mostara.

Pedagoški zavod Mostar je inicirao prije sedam godina održavanje Male olimpijade za predškolce za sve predškolske ustanove sa područja HNK-a. Uspješnost te ideje se pokazala kao jedan pozitivnijih projekata u obrazovanju na nivou kantona.