Konkurs za najbolji literarni rad

Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pedagoški zavod Mostar i IC Štamparija Mostar raspisuju konkurs za najbolji literarni rad na temu:

Ja domovinu imam i u srcu je nosim

Uvjeti konkursa:

  1. na konkurs se mogu prijaviti svi učenici srednjih škola iz HNK-a,
  2. svaka škola može poslati najviše 5 (pet) radova,
  3. rad može sadržavati 3 (tri) kucane stranice
  4. radovi se mogu poslati u pisanoj i elektronskoj formi na slijedeću adresu:

IC Štamparija, Karađozbegova br. 1, Mostar ili

       e-mail-om: icstamparija@bih.net.ba

Radove slati do 20. februara 2013. god.

Nagrade:

I nagrada – 200,00 KM

II nagrada – 150,00 KM

III nagrada – 100, 00 KM