Kantonalno takmičenje iz hemije

Prvo kantonalno takmičenje iz Hemije za učenike srednjih škola održano je 22. marta  2013. godine  u Srednjoj medicinskoj školi Mostar, koja se pokazala kao izuzetan domaćin.

Kantonalno takmičenje iz hemije za učenike/ce srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona  se sastojalo u izradi istraživačkog projekta  baziranog na četiri oblasti iz hemije : gastrohemija, hemija krša, bioindikatori u prirodi i hemija ishrane, koje su istraživački timovi  na takmičenju trebali  izložiti na kratak, jasan, zanimljiv i svojoj dobi prilagođen način.  Pregled i ocjenu projekata izvršili su članovi kantonalne komisije. Takmičenje je organizovao i proveo Pedagoški zavod  Mostar, koordinator takmičenja bila je mr.sc Amela Medar, stručna savjetnica za nastavu hemije i biologije.

Na kantonalnom takmičenju srednjih škola iz Hemije bilo je prijavljeno osam takmičarskih ekipa u kojima je učešće uzelo 28 učenika.

Stručna kantonalna komisija u sastavu: prof.dr. Đulsa Bajramović, prof. dr. Fuad Ćatović, mr.sc. Amela Medar, mr sc. Meliha Spahić i prof. Zulka Čerkez su pregledali dostavljene istraživačke projekta, a potom na osnovu uvida u prezentacije i prethodno predočenih kriterija bodovanja proglasili tri prvoplasirane ekipe,

Rezultati  Kantonalnog takmičenja iz hemije  učenika srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona od prvog do četvrtog razreda:

Prvo mjesto: Srednja medicinska škola Mostar

Mentor: Madžida Čolakhodžić

Učenici:

Enis Šuta

Melisa Tahirović

Sumeja Mumdžić

Drugo mjesto: JU Druga gimnazija Mostar

Mentor: Jasmina Pajić

Učenici:

Zlata Begić

Temim Tabaković

Ermim Tanović

Treće mjesto: JU Srednja škola Konjic

Mentor: Elma Bubalo

Učenici:

Ahmed Tesnim

Almedina Kurić

Aldina Veljković