Kantonalno takmičenje iz fizike

Kantonalno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih i srednjih škola održano je 5.4.2014.godine u prostorijama UWC Mostar u koordinaciji i organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar. Na takmičenju za učenike osnovnih škola su učestvovala 33 učenika iz osnovnih škola i  46 učenika srednjih škola sa područja HNK-a.

Najbolji rezultate u kategoriji osnovnih škola

1.      Ajdina Smajić, Druga osnovna škola Konjic

2.      Lamija Nikšić, Druga osnovna škola Konjic

3.      Kenan Idriz, OŠ Mustafa Ejubović Šejh-Jujo i Lamija Jugo, IV OŠ Mostar

Najbolji rezultati u kategoriji srednjih škola

Oblast A- MEHANIKA I TERMODINAMIKA

I RAZRED

1.      Selma Smajić, Srednja škola Konjic

2.      Amina Terzić, Srednja škola Konjic

3.      Jasmina Halilović, Srednja škola Konjic

II RAZRED

1.      Mahira Buturović, Srednja škola Konjic

2.      Nejra Kašić, Srednja škola Konjic

3.      Amina Avdić, Srednja škola Konjic

Oblast B- TITRANJE, VALOVI I ELEKTROMAGNETIZAM

1.      Jasmin Hadžajlić, Srednja elektrotehnička škola Mostar

2.      Amila Terzić, Srednja škola Konjic

3.      Samir Duraković, Srednja elektrotehnička škola Mostar

Oblast C- OPTIKA I ATOMSKA FIZIKA

1.      Almir Čohković, Srednja škola Konjic

2.      Amina Mahmutović, Srednja škola Konjic

3.      Amina Kraljušić, Srednja škola Konjic