Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika za učenike osnovnih škola

Kantonalno takmičenje učenika 8. i 9. razreda osnovne škole održano je 20. 4. 2013. godine u Osnovnoj školi „Zalik“ u Mostaru.

Na takmičenju je učestvovao 41 (četrdeset jedan) učenik  iz  19 (devetnaest) osnovnih škola HNK-a.

Plasman na Federalno takmičenje, koje će se ove godine održati u organizaciji Bosna Sema obrazovnih institucija, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ostvarili su slijedeći učenici:

  1. AMNA MUSTAFIĆ,  OSNOVNA ŠKOLA „ZALIK“ MOSTAR
  2. NERA OKIĆ,  VI OSNOVNA ŠKOLA MOSTAR
  3. EL HARUN ČELEBIĆ,  IV OSNOVNA ŠKOLA MOSTAR
  4. ZEJNEB IMAMOVIĆ,  OSNOVNA ŠKOLA „BIJELO POLJE“ POTOCI
  5. SELMA NUHIĆ,  PRVA OSNOVNA ŠKOLA KONJIC
  6. SABINA ALAGIĆ,  DRUGA OSNOVNA ŠKOLA KONJIC