Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika

15. aprila je u Srednjoj školi u Konjicu održano Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola. Na takmičenju je bilo prisutno 48 učenika iz 19 osnovnih škola i 28 učenika iz 10 srednjih škola. I ove godine je kao i prethodnih godina u organizaciji takmičenja partner Pedagoškom zavodu Mostar bila Škola engleskog jezika sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Tim od deset stručnjaka u oblasti engleskog jezika sa navedenog fakulteta je pripremio i realizovao sve aktivnosti vezano za samo takmičenje, za koje s pravom možemo reći da je organizovano vrlo profesionalno i bez stresa za sve učesnike, jer su iz učionica u kojima se odvijala provjera učeničkih postignuća izlazili sa osmjehom na licu.