Godišnja izložba likovnih radova učenika osnovnih škola HNK-a

U Kulturnom centru Kralj Fahd u Mostaru Pedagoški zavod Mostar je 26.5.2016.godine upriličio tradicionalnu Godišnju izložbu likovnih radova učenika osnovnih škola HNK-a.  Likovna izložba je samo jedna od aktivnosti u sklopu obilježavanja dana Pedagoškog  zavoda Mostar. Godišnja izložba likovnih radova učenika je zamišljena kao likovni događaj koji sublimira i predstavlja rezultate postignute u nastavi likovne kulture, te kao poticaj i priznanje učenicima za kreativnost i zalaganje. Stručni aktiv nastavnika i profesora likovne kulture organizira ovaj umjetnički događaj s ciljem stvaranja estetskog i pozitivnog stava o umjetnosti kod mladih ljudi. Razvijanjem estetskog i kulturnog senzibiliteta kod djece stvaraju se temelji za kreativno i kulturno svjesno društvo.

Na izložbi su učestvovali učenici iz 22 osnovne škole sa područja HNK-a.

Pedagoški zavod je nagradio najuspješnije likovne radove učenika devetih razreda.

Nagrade su dobili;

1. Karađuz Aida učenica I OŠ Konjic

2. Nidal Mašić učenik IV OŠ Mostar

3. Ilma Mušić učenica OŠ Bijelo Polje