Edukativne radionice za nastavnike i profesore

Na osnovu upućenog zahtjeva Pedagoškom zavodu Mostar od strane direktora Karađoz-begove medrese Mostar i iskazanih potreba za stručnim usavršavanjem,  stručni tim Zavoda je u prostorijama Karađoz –begove medrese 18. aprila, 2016. godine održao drugu radionicu naziva „Aktivno učenje u srednjoškolskoj nastavi“ .

Radionici je prisustvovalo … profesora uglavnom stručnih predmeta.

U uvodnom djelu radionice profesore su  pozdravili prof. Seid Eminović kao predstavnik Rijaseta BiH ispred službe za obrazovanje, direktor Medrese prof. Aid Tulek, te dr. Ahmed Husić stručni savjetnik za nastavu Islamske vjeronauke.

Stručna savjetnica dr.Amela Medar je govorila o značaju ishoda, standardima nastavničke profesije i novom pristupu nastavi.

Kao što profesori trebaju stvarati poticajno okruženje u kojem djeca uče čineći i učestvujući, samostalno ispravljaju pogreške – tako i članovi stručnog tima trebaju stvarati poticajno okruženje među profesorima, u kojem će i oni većim dijelom učiti čineći, učestvujući i razmišljajući o svojoj praksi, ukazujući na pogreške.

Stručni tim Zavoda u sastavu: doc.dr.Amela Medar, stručna savjetnica u odjeljenju stručno-pedagoški nadzor i profesionalni razvoj nastavnika, dr.Ahmed Husić, stručni savjetnik u odjeljenju za nastavne planove i programe, mr. Nusret Omerika, stručna savjetnik  u odjeljenju stručno-pedagoški nadzor i profesionalni razvoj nastavnika, dr. Enisa Gološ stučna savjetnica u odjeljenju stručno-pedagoški nadzor i profesionalni razvoj nastavnika, prisutnima je predočio najbitnije segmente u oblasti planiranja i pripremanja nastave zasnovne na ishodima. Ukratko je objašnjeno definisanje cilja časa, zadataka časa, izvođenje ishoda učenja, kao i odrđene strategije koje učenike potiču na kritičko mišljenje.

Navedeni pojmovi su jasno i detaljno prezentirani, a potom su kroz intenzivnu interakciju sa profesorima povezani sa praksom i njihovim iskustvima ponesenim iz učionica.

Profesri Medrese su uspješno uradili i prezentirali postavljene zadatke.

Ø  Zaključak: Radionica bi trebala potaknuti na nova razmišljanje o pristupu poučavanju i načinima praćenja, načinima definisanja ishoda i uvođenja novih metoda i strategija u poučavanju učenika.