Dan Pedagoškog zavoda Mostar

Mostar. Među najbrojnijim učesnicima svečanosti bili su učenici osnovnih i srednjih škola koji su na kantonalnim takmičenjima u školskoj 2022/23. postigli zapažene rezultate plasirajući se na jedno od prva tri mjesta kao i njihovi mentori nastavnici/profesori.

Na samom početku prisutnim se obratila direktorica Pedagoškog zavoda  dr. sc. Enisa Gološ istakavši da su aktivnosti  na promociji učeničkih postignuća u školskoj 2022/23. počele u septembru 2022. godine  obilježavanjem Svjetskog dana pismenosti, potom je u februaru obilježen Dan maternjig jezika. Obje manifestacije Pedagoški zavoda Mostar realizovao je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar. Povodom je 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Pedagoški zavod Mostar obilježio uz podršku IC Štamparije Mostar raspisivanjem konkursa za najbolji literarni rad.

Intenzivni rada na promociji učeničkih postignuća vezan je za period od 11. marta do 29. aprila, kada su realizovana takmičenja iz turskog jezika, njemačkog jezika, fizike, matematike, engleskog jezika, vjeronauke i informatike.  

Pored takmičenja koja su uključila oko 410 učenika, Pedagoški zavod je realizovao i testiranja učeničkih postignuća iz matematike i hemije u osnovnim školama te bosasnkog jezika i književnosti u 1. razredu gimnazije i matematike u 2. razred gimnazije i 2. razredu u tri tehničke škole, gdje je bilo uključeno oko 2047 učenika.

Tokom svog izlaganja direktorica Gološ zahvalila se pojedincima i institucijama koje su podržale takmičenje i testiranje učeničkih postignuća, što je dodjelom zahvalnica potvrđeno.

Na kraju izlaganja istakla je da su zaposlenici Pedagoškog zavoda posebno ponosni na izradu prijedloga izmijenjenog nastavnog programa za osnovnu školu zasnovanog na ishodima učenja i koncipiranog u skladu sa zahtjevima međunarodnih istraživanja i testiranja. Nevedeni prijedlog nastavnog programa realizovan je uz podršku nastavnika i direktora osnovnih škola HNK-a.

Prisutnima se potom obratio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a dr. sc. Rašid Hadžović.

Nakon uvodnih izlaganja slijedila je dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima i školama.