Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Stručni aktivi stručnih saradnika HNK-a

9. i 10. januara 2019. godine održana su dva jednodnevna sastanka Stručnog aktiva za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola. Voditeljica aktiva je bila stručna savjetnica Edna Haznadarević. Na aktivima je ukupno prisustvovalo 34 stručna saradnika.  Jedna od tema sastanaka bila je analiza  užestručnih nadzora u osnovnim i srednjim školama  za 2018/19. godinu te potrebe koje su proizišle iz navedenih analiza. Nakon toga su analizirani indikatori za samoprocjenu i metodologija godišnjeg programa rada pedagoga. Drugi dio sastanaka činila je interaktivna radionica na temu stresa, njegovih simptoma i prevencije na ličnom i profesionalnom nivou. Cilj je bio prepoznati i pokrenuti razmišljanja o prevenciji stresa na radnom mjestu, planiranje aktivnosti na temu prevencije stresa te posebne tehnike za rad sa učenicima u učionicama kao i individualno, kroz savjetodavni rad. Učesnici radionica su zadatke rješavali  individualno i u grupama. Na osnovu urađenih primjera učesnici su dobili zadatak da urade replikacije radionice u svojim školama.

Seminar za profesore teoloških predmeta

9. januara 2019. u prostorijama Karađoz-begove medrese u Mostaru održan je jednodnevni seminar za profesore teoloških predmeta. Tema seminara bila je „Standardi nastavničke profesije – Modul I i II“ a realizovao ju je dr. sc. Ahmed Husić, stručni savjetnik za vjeronauku u Pedagoškom zavodu Mostar.

Seminar profesora biologije i hemije

Seminar profesora biologije i hemije održan je 10. 1. 2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar s početkom u 10:00 sati. Na seminaru je bilo prisutno 20 profesora biologije i hemije.

Profesorica Sanja Novaković je prezentirala rezultate rada nakon primjene STEM pripreme Nafta (autor stručna savjetnica A. Medar). Prezentirane su nastavne metode, koraci u radu, te anketa provedena sa učenicma trećih razreda Gimnazije, koji su izuzetno zadovoljni ovim aspektom poučavanja. Profesorica je govorila o pozitivnim i negativnim iskustvima u radu sa sa Save the Children organizacijom, te primjenom STEM-a na nivou škole, te brojnim nejasnoćama koje imaju profesori kada je ovaj pristup u pitanju. 

Učesnici seminara su potom upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, načinima uspostavljanja učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su dva alata – tri nivoa intelakta i matrix pitanja. Zatim su prisutni trebali na nivo grupa definisati cilj časa, ishode časa, dinamiku časa po etapama s tim da u glavnom djelu časa koriste ponuđene alate.

 Prezentirane su ocjene i procenti uspješnosti rada profesora hemije i biologije, te istaknute dobre i loše strane rada u nastavi. Potom su analizirani indikatori kvaliteta rada nastavnika.

Seminar nastavnika biologije i hemije

Seminar nastavnika biologije i hemije održan je 9. 1. 2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar s početkom u 10:00 sati. Na seminaru je bilo prisutno 20 nastavnika biologije i hemije, a njih 10 je svoje odsustvo opravdalo zbog snijega i kolapsa u saobraćaju.

Seminar na temu “Kreiranje kritičkih mislilaca“ održala je stručna savjetnica doc. dr. Amela Medar. Učesnici seminara su upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, koracima u uspostavljanu učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su dva alata – tri nivoa intelakta i matrix pitanja.

Osvrt na STEM pristup poučavanja u pilot školi Zalik  uradila je nastavnica Aida Bralj.

Prezentiran je  kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave hemije i biologije, koji pred sve uključene u odgojno-obrazovni proces postavlja nove i drugačije zahtjeva bazirane na integrisanju nastavnih sadržaja.

Seminar za nastavnike/profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja

8. januara 2019. godine Sportski savez Grada Mostara u saradnji Pedagoškim zavodom i Zavodom za školstvo organizovao je jednodnevni seminar za nastavnike i profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostar.
Tokom seminara, na kojemu je bilo prisutno 38 nastavnika/profesora iz škola koje prati Pedagoški zavod, realizovane su slijedeće teme:
– PRIMJENA KINEZITERAPIJE U NASTAVI TZK-a
– REALIZACIJA OSNOVNIH GIMNASTIČKIH ELEMENATA U NASTAVI TZK-a
– PREVENCIJA I OTKLANJANJE TJELESNIH DEFORMITETA KROZ UPOTREBU PLIVAČKIH AKTIVNOSTI.
Na samom početku seminara, između ostalih, prisutnima se obratila i v. d. direktorice Pedagoškog zavoda dr. sc. Enisa Gološ istakavši važnost predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj kao i važnost nastavnika i profesora koji ulažu dodatni napor na putu zdravog duha u zdravom tijelu.

Održano i općinsko takmičenje iz Islamske vjeronauke u Konjicu

U subotu 11.04.2015.  godine održano je I  općinsko  takmičenje u Konjicu  iz predmeta islamske vjeronauke.

Takmičenje je održano u OŠ „Prva osnovna škola“ Konjic  i učestvovalo je svih 6 škola sa područja općine Konjic.

Takmičenje je bilo u kategoriji 6, 7, 8, i 9  razreda sa po 3 učesnika iz svakog razreda tj. ukupno 72  takmičara.

Nakon što je učenik Prve osnovne škole , Kerim Nuhanović  proučio odlomak iz Kur’ana, skupu se obratio direktor Prve osnovne škole Halid Mustafić  u svojstvu domaćina, poslije direktora, obratio se predstavnik MIZ-e hfz. Ruhid ef. Nezir. Učenici Prve osnovne škole  pručili su dvije lijepe ilahije, a nakon njih, predstavnik Pedagoškog zavoda Mostar,sa pravilima i propozicijama takmičenja kroz prezentaciju prisutne je upoznao  dr. Ahmed Husić, i zvnično otvorio takmičenje.

Rezultati takmičenja:

U kategoriji 6. Razreda

I mjesto osvojio je Muhamed Selimović  OŠ „Čelebići“

II mjesto osvijla je Naida Halilović  OŠ „Prva osnovna škola“

III mjesto osvojila je Adna Mandžuka  OŠ „Druga osnovna škola“

U kategoriji 7. Razreda

I mjesto osvojila je Lejla Nikšić  OŠ „Druga osnovna škola“

II mjesto osvojila je Nejra Velagić  OŠ „Prva osnovna škola“

III mjesto osvojila je Sanida Memić  OŠ „Prva osnovna škola“

U kategoriji 8.  razreda

I mjesto osvojila je Zijada Čolak  OŠ „Parsovići“

II mjesto osvojila je Amira Jazvin  OŠ „Glavatičevo“

III mjesto osvojio je Harun Špago  OŠ „Druga osnovna škola“

III mjesto osvojila je Šejla Grcić  OŠ „Druga osnovna škola“

U kategoriji 9.  razreda

I mjesto osvojio je Armin Memić  OŠ „Prva osnovna škola“

II mjesto osvojila je Hana Tulić  OŠ „Prva osnovna škola“

III mjesto osvojio je Mujo Hodžić  OŠ „Čelebići“

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KONJIC I AKTIV VJEROUČITELJA  obezbijedio je i vrijedne nagrade za sve kategorije.

I mjesto – 40 KM

II mjesto –  30KM

i III mjesto -20 KM

te je svim učesnicima obezbijedio ručak, diplome i lijepe knjige  za osvojena mjesta.

Savjetnik za Islamsku vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Mostar  dr. Ahmed Husić  pripremo je testove za sve kategorije takmičara.

Odaberite jezik »