Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Realizovano testiranje učeničkih postigniuća u srednjim školama HNK-a

26. 4. 2023. godine u srednjim škola Hercegovačko-neretvanskog kantona realizovano je testiranje učeničkih postignuća iz dva predmeta: Bosasnkog jezika i književnosti i Matematike. Testiranjem su bili obuhvaćeni učenici prvog razreda gimnazije (Bosanski jezik i književnost) i učenici drugog razreda gimnazije i drugog razreda tehničkih škola (Matematika).

Ključni ciljevi testiranja postignuća učenika prvog i drugog razreda srednjih škola iz navedenih predmeta su:

  • Ispitati i utvrditi nivo postignuća učenika u odnosu na nastavne sadržaje/ishode učenja definisane u NPP-u  za nastavne predmete: Bosasnki jezik i književnost (prvi razred) i Matemtika (drugi razred)
  • Planiranje, organizaciju i realizaciju nastavnog procesa u narednoj školskoj godini, između ostalog zasnivati na rezultatima testiranja učeničkih postignuća, te definisanim koracima koji su zasnovani na jasnim, pouzdanim, relevantnim, tačnim informacijama, a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, a samim tim i unapređenja učeničkih postignuća u svim segmentima.

Testiranje su realizovali eksterni testatori, koje je imenovao ili angažovao Pedagoški zavod Mostar uz podršku internih testatora koji su imenovani na nivou škola u kojima je realizovano testiranje. Sama organizacija i realizacija testiranja je protekla u skladu sa planiranim, tako da se zahvaljujemo direktorima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola na podršci prilikom realizacije testiranja, kao i drugim učesnicima koji su učestvovali u navedenom procesu, a između ostalih i mlađim kolegama, pripravnicima u Pedagoškom zavodu Mostar.

Uz podršku svih navedenih aktera Pedagoški zavod Mostar uspio je da realizuje još jednu veoma važnu aktivnost na putu podizanja nivoa kvaliteta u obrazovanju.

Kantonalno takmičenje iz informatike, 2023.

12. aprila 2023. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar te u saradnji sa Fakultetom informacijskih tehnologija (FIT) Univerziteta “Džemal Bijedić”u Mostaru održano je Kantonalno takmičenje iz informatike za učenike srednjih škola HNK-a. Na takmičenju je učestvovalo šezdeset i dvoje takmičara iz deset srednjih škola i to dvadeset i dva učesnika su se takmičilo iz oblasti Osnove informatike, dvadeset I jedan učesnik iz oblasti Programiranje C++, te devetnaest takmičara iz oblasti Web programiranje HTML/CSS.

Takmičenje je proteklo bez ikakvih poteškoća i nedoumica, a učenici su na osnovu mjerenja dostignutog nivoa znanja, vještina i ličnih kompetencija ostvarili i uspjeh te se plasirali na određena mjesta u skladu sa kriterijima mjerenja.  

Kantonalno takmičenje iz fizike

1. aprila 2023. godine održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Domaćin ovogodišnjeg takmičena za učenike osnovnih škola bila je Osnovna škola “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” a za učenike srednjih škola Srednja škola Jablanica. Takmičenje je proteklo u pozitivnoj atmosferi i na zadovoljstvo svih učesnika takmičenje bila je korektno i profesionalan način realizovano. Učenici koji su postigni najbilje razultate i plasirali se na prva tri mjesta imaju priliku da učestvuju na Federalnom takmičenju iz fizike, koje će se održati 15. 4. 2023. godine na Prirodno.matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Kantonalno takmičenje iz turskog jezika

Takmičenje učenika osnovnih škola HNK-a iz turskog jezika održano je 11. 3. 2023. godine, dok je takmičenje učenika srednjih škola HNK-a održano 18. 3. 2023. godine. Navedena takmičenja su se organizovala u prostorijama Instituta Yunus Emre u Mostaru, a samu organizaciju i relizaciju pored Instituta Yunus Emre Mostar podržao je Pedagoški zavod Mostar. Na takmičenju učenika osnovnih škola HNK-a iz predmeta Turski jezik učestvovalo je 16 učenika sedmog razreda, 13 učenika osmog razreda i 16 učenika devetog razreda. Dakle, ukupno na tačmičenju je bilo 45 učenika iz  13 osnovnih škola HNK-a i 11 učenika prvog razreda, 14 učenika drugog razreda, 6 učenika trećeg razreda i 10 učenika četvrtog razreda. Dakle, na takmičenju je učestvovao 41 učenik iz 10 srednjih škola HNK-a.

Takmičenje je organizovano na izuzetno profesionalan način, tako da su svi učesnici takmičenja, koje se sastojalo od više segmenata proveli dan u koretnoj i fer takmičarskoj atmosferi.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

U Studentskom hotelu u Mostaru u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i IC Štamparije Mostar 28. 2. 2023. godine obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tradicionalno okupljeni učesnici su imali priliku da učestvuju u promociji učeničkih postignuća, jer manifestacija “Ja domovinu imam i u srcu je nosim” već jedanaestu godinu okuplja srednjoškolce s područja HNK-a s ciljem promovisanja literarnih ostvarenja na određenu temu u okviru navedene manifestacije. Nagradni literarni konkurs osigurava učenicima javno predstavljanje literarnih ostvarenja. U isto vrijeme, tradicionalno se učesnicima manifestacije na poklon predaje Zbornik radova sa prošlogodišnje manifestacije.

Na ovogodišnji nagradni konkurs “Bez korijena ne raste trava, čovjek bez domovine ne živi”, prijavilo se dvadeset i pet učenika iz deset srednjih škola, a najbolje rezultate su ostvarili slijedeći učesnici:

  1. mjesto kao i novčanu nagradu dijele: Ema Huseinbegović i Emana Kaminić, učenice Gimnazije Mostar, te Hana Šunje, učenica Srednje medicinske škole Mostar,
  2. mjesto kao i novčanu nagradu dijele: Hana Juklo, učenica Druge gimnazije Mostar i Suana Mešić, učenica Srednje škole Jablanica,
  3. mjesto kao i novčanu nagradu dijele: Hamza Džafić, učenik Karađoz-begove medrese Mostar i Naida Graho, učenica Srednje škole Konjic.

Pored dodjeljenih nagrada, žiri je donio odluku da učenici Srednje politehničke škole Eni Danović dodijeli pohvalu, a ostalim učesnicima nagradnog konkursa zahvalnice.

Dodjela diploma, priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima, profesorima i školama

13. januara u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar dodjeljene su diplome, priznanja i zahvalnice najuspješnijim učenicima, profesorima i školama za postignute zapažene rezultate na 1. međunarodnom takmičenju pod nazivom “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne”, koje je održano na nivou Muftijstva mostarskog 24. 12. 2022. godine.

Tom prilikom tehnički sekretar Muftijstva mostarskog Anel Dokara, ispred organizatora obratio se prisutnima i čestitao najuspješnijim takmičarima, njihovim mentorima kao i školama na postignutim dobrim rezultatima. Podršku samoj manifestaciji, organizatorima i učesnicima takmičenja ispred Pedagoškog zavoda dali su dr. sc. Enisa Gološ, direktorica Pedagoškog zavoda i dr. sc. Ahmed Husić, stručni savjetnik uručivanjem nagrada koje je osigurao Rijaset IZ u Bosni i Hercegovini.

Nagrađeni su:

– Amina Šarančić, učenica Druge gimnazije Mostar, vjeroučitelj Fejruz Abaza

– Maida Biber, učenica JU Srednja škola Konjic, vjeroučitelj Mesud Džajić

– Emina Džajić, učenica JU Srednja škola Konjic, vjeroučitelj Mesud Džajić

– Lamija Lizde, učenica JU Srednja elektrotehnička škola “Salih  Salko Ćurić” Mostar, vjeroučitelj Samir Sejdihović

– Hana Juklo, učenica Druge gimnazije Mostar, vjeroučitelj Fejruz Abaza

Obuka odgojno-obrazovnih zaposlenika i nastavak rada na izradi NPP

Pored seminara i sastanaka stručnih aktiva tokom januara realizovane su i četiri radionice. Dvije radionice – 10. i 17. januara održale su se u Osnovnoj školi “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” Mostar a dvije u Osnovnoj školi “Bijelo Polje” Potoci – 19. i 20. januara 2023. godine. Cilj održanih radioonica bio je nastavak izrade prijedloga nastavnog programa iz svih predmeta razredne i predmetne nastave osnovne škole. Zapravo, kroz sastanke sa nastavnicima, njih 66 radilo se na konkretnim nastavnim sadržajima i ishodima, koji su relevantni za prohodnost u nastavnom programu. Tokom izrade prijedloga polazilo se od učenika i ishoda učenja kao centralnih segmenata u dostizanju postavljenog kvaliteta.

Pored stručnih savjetnika, podršku u realizaciji ovakvog oblika rada sa nastvnicima dali su i ovaj put saradnici/treneri Namir Ibrahimović i Nedim Krajišnik (Centar za obrazovne inicijatice Step by Step), koji su govorili detaljnije o samim ishodima kroz radionički oblik obuke na konkretnim primjerima – modelu pripreme za analizu i uz pomoć adekvatnih materijala te o profesionalnim zajednicama za učenje.

Odaberite jezik »