Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Kantonalno takmičenje iz fizike

1. aprila 2023. godine održano je Kantonalno takmičenje iz fizike. Domaćin ovogodišnjeg takmičena za učenike osnovnih škola bila je Osnovna škola “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” a za učenike srednjih škola Srednja škola Jablanica. Takmičenje je proteklo u pozitivnoj atmosferi i na zadovoljstvo svih učesnika takmičenje bila je korektno i profesionalan način realizovano. Učenici koji su postigni najbilje razultate i plasirali se na prva tri mjesta imaju priliku da učestvuju na Federalnom takmičenju iz fizike, koje će se održati 15. 4. 2023. godine na Prirodno.matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Kantonalno takmičenje iz turskog jezika

Takmičenje učenika osnovnih škola HNK-a iz turskog jezika održano je 11. 3. 2023. godine, dok je takmičenje učenika srednjih škola HNK-a održano 18. 3. 2023. godine. Navedena takmičenja su se organizovala u prostorijama Instituta Yunus Emre u Mostaru, a samu organizaciju i relizaciju pored Instituta Yunus Emre Mostar podržao je Pedagoški zavod Mostar. Na takmičenju učenika osnovnih škola HNK-a iz predmeta Turski jezik učestvovalo je 16 učenika sedmog razreda, 13 učenika osmog razreda i 16 učenika devetog razreda. Dakle, ukupno na tačmičenju je bilo 45 učenika iz  13 osnovnih škola HNK-a i 11 učenika prvog razreda, 14 učenika drugog razreda, 6 učenika trećeg razreda i 10 učenika četvrtog razreda. Dakle, na takmičenju je učestvovao 41 učenik iz 10 srednjih škola HNK-a.

Takmičenje je organizovano na izuzetno profesionalan način, tako da su svi učesnici takmičenja, koje se sastojalo od više segmenata proveli dan u koretnoj i fer takmičarskoj atmosferi.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

U Studentskom hotelu u Mostaru u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar i IC Štamparije Mostar 28. 2. 2023. godine obilježen je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Tradicionalno okupljeni učesnici su imali priliku da učestvuju u promociji učeničkih postignuća, jer manifestacija “Ja domovinu imam i u srcu je nosim” već jedanaestu godinu okuplja srednjoškolce s područja HNK-a s ciljem promovisanja literarnih ostvarenja na određenu temu u okviru navedene manifestacije. Nagradni literarni konkurs osigurava učenicima javno predstavljanje literarnih ostvarenja. U isto vrijeme, tradicionalno se učesnicima manifestacije na poklon predaje Zbornik radova sa prošlogodišnje manifestacije.

Na ovogodišnji nagradni konkurs “Bez korijena ne raste trava, čovjek bez domovine ne živi”, prijavilo se dvadeset i pet učenika iz deset srednjih škola, a najbolje rezultate su ostvarili slijedeći učesnici:

  1. mjesto kao i novčanu nagradu dijele: Ema Huseinbegović i Emana Kaminić, učenice Gimnazije Mostar, te Hana Šunje, učenica Srednje medicinske škole Mostar,
  2. mjesto kao i novčanu nagradu dijele: Hana Juklo, učenica Druge gimnazije Mostar i Suana Mešić, učenica Srednje škole Jablanica,
  3. mjesto kao i novčanu nagradu dijele: Hamza Džafić, učenik Karađoz-begove medrese Mostar i Naida Graho, učenica Srednje škole Konjic.

Pored dodjeljenih nagrada, žiri je donio odluku da učenici Srednje politehničke škole Eni Danović dodijeli pohvalu, a ostalim učesnicima nagradnog konkursa zahvalnice.

Dodjela diploma, priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima, profesorima i školama

13. januara u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar dodjeljene su diplome, priznanja i zahvalnice najuspješnijim učenicima, profesorima i školama za postignute zapažene rezultate na 1. međunarodnom takmičenju pod nazivom “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne”, koje je održano na nivou Muftijstva mostarskog 24. 12. 2022. godine.

Tom prilikom tehnički sekretar Muftijstva mostarskog Anel Dokara, ispred organizatora obratio se prisutnima i čestitao najuspješnijim takmičarima, njihovim mentorima kao i školama na postignutim dobrim rezultatima. Podršku samoj manifestaciji, organizatorima i učesnicima takmičenja ispred Pedagoškog zavoda dali su dr. sc. Enisa Gološ, direktorica Pedagoškog zavoda i dr. sc. Ahmed Husić, stručni savjetnik uručivanjem nagrada koje je osigurao Rijaset IZ u Bosni i Hercegovini.

Nagrađeni su:

– Amina Šarančić, učenica Druge gimnazije Mostar, vjeroučitelj Fejruz Abaza

– Maida Biber, učenica JU Srednja škola Konjic, vjeroučitelj Mesud Džajić

– Emina Džajić, učenica JU Srednja škola Konjic, vjeroučitelj Mesud Džajić

– Lamija Lizde, učenica JU Srednja elektrotehnička škola “Salih  Salko Ćurić” Mostar, vjeroučitelj Samir Sejdihović

– Hana Juklo, učenica Druge gimnazije Mostar, vjeroučitelj Fejruz Abaza

Obuka odgojno-obrazovnih zaposlenika i nastavak rada na izradi NPP

Pored seminara i sastanaka stručnih aktiva tokom januara realizovane su i četiri radionice. Dvije radionice – 10. i 17. januara održale su se u Osnovnoj školi “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” Mostar a dvije u Osnovnoj školi “Bijelo Polje” Potoci – 19. i 20. januara 2023. godine. Cilj održanih radioonica bio je nastavak izrade prijedloga nastavnog programa iz svih predmeta razredne i predmetne nastave osnovne škole. Zapravo, kroz sastanke sa nastavnicima, njih 66 radilo se na konkretnim nastavnim sadržajima i ishodima, koji su relevantni za prohodnost u nastavnom programu. Tokom izrade prijedloga polazilo se od učenika i ishoda učenja kao centralnih segmenata u dostizanju postavljenog kvaliteta.

Pored stručnih savjetnika, podršku u realizaciji ovakvog oblika rada sa nastvnicima dali su i ovaj put saradnici/treneri Namir Ibrahimović i Nedim Krajišnik (Centar za obrazovne inicijatice Step by Step), koji su govorili detaljnije o samim ishodima kroz radionički oblik obuke na konkretnim primjerima – modelu pripreme za analizu i uz pomoć adekvatnih materijala te o profesionalnim zajednicama za učenje.

Seminari i sastanci stručnih aktiva

Tokom mjeseca januara 2023. realizovani su seminari i sastanci stručnih aktiva. Seminari su realizovani u organizaciji Pedagoškog zavoda iz biologije i hemije za osnovne i srednje škole na temu: Povezanost ishoda učenja i vrednovanje – izrada nizova zadataka objektivnog tipa i Matrice koleracije – međupredmetne veze, dok je seminar za bibliotekare organizovan u saradnji sa Narodnom bibliotekom Mostar  i uz angažman vanjskog saradnika  dr. sc. Enesa Kujundžića koji je izložio rad na temu: Dopunska lektira u školskoj biblioteci: inoviran pristup razvoju kolekcija i servisa. Pored toga, Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar, govorio je na temu: Organizacija i rad školskih bibliotekara.

Aktiv nastavnika petog razreda održao je sastanak stručnog aktiva i razgovarao o rezultatima internog testiranja iz matematike koje je realizovano u decembru u okviri plana aktivnosti nakon dobivenih rezultata eksternog testiranja učenika četvrtog razreda u školskoj 2021/22. godini. Potom su razgovarali i dogovorili aktivnosti za realizaciju testiranja učeničkih postignuća (5. razred) iz matematika u školskoj 2022/23. godini.

Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola održan je uz prisustvo direktora oba aktiva. Teme sastanka su bile aktuelne i izuzetno važne za postignute rezultate eksternih testiranja iz tri predmeta (Matematika, Bosanski jezik i književnost i Hemija) i četiri razreda osnovne škole (četvrti razred, sedmi razred, osmi razred i deveti razred). O aktivnostima na nivou škole nakon dobivenih rezultata govorile su: Azra Šoše, direktorica Osnovne škole “Bijelo Polje” Potoci i Edna Isić Balić, direktorica VI osnovne škole Mostar, dok je na temu povezivanja obrazovanja i tržišta rada s ciljem predstavljanja faza u izradi elaborata za dobivanje validnih rezultata govorila Enisa Karkelja, direktorica Srednje škole Konjic te uopće o važnosti upisne politike kod odabira zanimanja za upis učenika u srednju školu govorio je Jasmin Drljević, direktor  Srednje škole “Salih Salko Ćurić” Mostar.

Odaberite jezik »