Aktiv Islamske vjeronauke

10.01.2018. godine u prostorijama Kulturnog centra „Kralj Fahd“ u Mostaru održan je aktiv za nastavnike i profesore islamske vjeronauke. Voditelj aktiva je bio stručni savjetnik za islamsku vjeronauku u Pedagoškom zavodu Mostar, dr.sc. Ahmed Husić. Tema aktiva je bila „Standardi nastavničke profesije“. Pored navedene teme na dnevnom redu aktiva je bio i  Pravilnik o užestručnom nadzoru nad radom nastavnika i profesora. Spomenutom aktivu je prisustvovao uvaženi muftija mr. Salem ef. Dedović i v.d. glavnog imama mr. Dino Maksumić. Učesnicima aktiva dodjeljeno je uvjerenje za realizovani stručni seminar, koji je u organizaciji Rijaseta IZ u BiH održan 30. septembra 2017. godine.